KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS DARBUOTOJAI IR JŲ KONTAKTAI

Direktorė Danutė Žalpienė

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis, istorijos ir visuomenės mokslo mokytojos, auklėjamojo darbo metodininkės kvalifikacija.
Tel. (8 427) 61 065, 8 614 94 140,  el. paštas: kelmesmuziejus@gmail.com

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatas Darbuotojo vardas, pavardė Tel. Nr. Elektroninis paštas
1. Direktorė 1
2. Vyriausiasis finansininkas 0,5 Marius Pranckus (8 427) 61 065 marius_pranckus@yahoo.com
3. Vyresnysis specialistas ūkio reikalams 1 Audrius Dzimidas (8 427) 61 065
4. Vyriausiasis muziejininkas 1 Rimantas Serva (8 427) 61 065 serva.rimantas@gmail.com
5. Vyresnysis muziejininkas 1 Laima Genovaitė Šimkutė (8 427) 61 065  laima.g.simkute@gmail.com
6. Vyresnysis muziejininkas 1 Milda Knyzelienė 8 682 14 008 uzvenciomuziejus@gmail.com
7. Vyresnysis muziejininkas –archyvaras 1 Kristina Milašauskienė (8 427) 61 065 kristina.milasauskiene@gmail.com
8. Fondų saugotojas 1 Birutė Radavičienė (8 427) 61 065 birute.radaviciene1@gmail.com
9. Etnografas 0,5 Lina Užomeckienė (8 427) 61 065 uz.lina@yahoo.com
10. Ekspozicijų ir patalpų prižiūrėtojas 1 Virginija Ostrauskienė (8 427) 61 065 ostrauskiene.virginija@gmail.com
11. Ekspozicijų ir patalpų prižiūrėtojas 0,75 Vilma Steponkienė (8 427) 61 065
12. Ekspozicijų ir patalpų prižiūrėtojas 0,25 Aldona Janavičienė 8 619 55 662
13. Ekspozicijų ir patalpų prižiūrėtojas 0,25 Alina Žalandauskienė 8 610 21 966 zalpiai@gmail.com
14. Ekspozicijų ir patalpų prižiūrėtojas 0,5 Alma Meškienė 8 600 94 335
15. Darbininkas – stalius 0,75 Ričardas Krikštanavičius (8 427) 61 065