Visą  informaciją apie  planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir  įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų  taisykles bei  paviešintas  pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP).