Muziejaus steigėjas – Kelmės rajono savivaldybė. Kelmės krašto muziejus yra iš Savivaldybės biudžeto išlaikoma kultūros įstaiga, kurios svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, tirti ir eksponuoti Kelmės krašto kultūros istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius, saugoti ir prižiūrėti vertingą kultūros paveldo objektą – Kelmės dvarą, siekiant jį padaryti gyvybingą ir patrauklų visuomenei bei turistams.