Kelmės krašto muziejaus 2023 metais vykdomi projektai:

Projektas „Muzikinės popietės Kelmės dvare“

Bendra projekto vertė – 6377,75 Eur
Kelmės krašto muziejaus veiklą finansavo:
Lietuvos kultūros taryba – 4000 Eur
Kelmės rajono savivaldybė –1500 Eur
Projekto vadovė Kristina Milašauskienė

 

Rolling Box Band koncertas (gegužės 13 d.)
Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos akordeonistų ansamblis. Vadovė V.Bukantienė (gegužės 13 d.)
Panevėžio pučiamųjų orkestras „Garsas“ ir solistai Laimutė Česlauskaitė, Edgaras Davidovičius (liepos 6 d.)
Kristina Kazlauskaitė ir Saulius Bareikis su programa „Eilės, dainos, prisiminimai iš teatro gyvenimo“ (liepos 22 d.)
Aukštelkės socialinės globos namų gyventojų darbų paroda „Muzika“ (liepos 22 d.)
Aukštelkės socialinės globos namų gyventojų darbų paroda „Muzika“ (liepos 22 d.)

Kelmės krašto muziejus, siekdamas didinti tolygų profesionalaus meno ir skirtingų kūrybinės raiškos formų kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, Kelmės dvare organizavo tris koncertus. Gegužės – liepos mėnesiais vykę renginiai populiarino vietos architektūrinį paveldą; pritraukė kultūrinio turizmo dalyvių; padėjo neįgaliesiems, skatinant jų integraciją į visuomenę; prisidėjo prie jaunimo meninio ugdymo; buvo mažinama socialinė atskirtis.

 

Projektas – mokslinė konferencija „Vladas Putvinskis ir jo šeima šauliškoje veikloje“

Kelmės krašto muziejaus veiklą finansavo:
Lietuvos kultūros taryba – 2500 Eur
Kelmės rajono savivaldybė – 930 Eur

Birželio 23 d. Kelmės krašto muziejuje įvyko mokslinė konferencija „Vladas Putvinskis ir jo šeima šauliškoje veikloje“. Konferencija buvo skirta Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio 150-ųjų gimimo metų jubiliejui paminėti. Konferencija prasidėjo Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos jaunųjų šaulių muzikine įžanga. Susirinkusiems dalyviams Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė pristatė fotografijų parodą „Trys šaulių kartos“.

Konferencijos dalyvius pasveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius ir LŠS vadas plk. Ltn. Linas Izdelis. Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos Seimo narys, karo istorikas, prof. dr. Valdas Rakutis, LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Jonas Vaičenonis, Vytauto Didžiojo karo muziejaus Rinkinių saugojimo ir tyrinėjimo skyriaus vedėja Kristina Petrauskė, kraštotyrininkas Vidmantas Lopeta, Dr. Audrius Skaistys, Šiaulių „Aušros“ muziejaus muziejininkas-rinkinio saugotojas, Lietuvos istorijos instituto doktorantas Laurynas Giedrimas. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Saulius Pečeliūnas buvo apdovanotas III laipsnio Lietuvos šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus šaulių sąjungai“.

Konferencija buvo transliuojama tiesiogiai internete, LŠS Youtube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=cMbPRWTvVHo

Konferencijos leidinio nuoroda: Konferencijų medžiaga – Kelmės krašto muziejus (kelmesmuziejus.lt)

Kelmės krašto muziejaus 2022 metais vykdomi projektai:

Projektas „Muzikinės popietės Kelmės dvare“

Bendra projekto vertė – 5714,29 Eur
Projektą finansavo:
Lietuvos kultūros taryba – 4000 Eur
Kelmės rajono savivaldybė – 1300 Eur
Projekto vadovė Kristina Milašauskienė

 

     Sauliaus ir Jokūbo Bareikių autorinių dainų koncertas (rugpjūčio 13 d.)

 

     Vilnius Guitar Trio koncertas „Gitaros atradimai“  (rugpjūčio 28 d.)

 

     Styginių kvarteto „IPA“ ir aktorės Lauros Rakauskaitės koncertas „Artšokas“ (rugsėjo 10 d.)

 

Kelmės krašto muziejus, siekdamas didinti tolygų, aukštos meninės vertės ir įvairių kūrybinės raiškos formų kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, Kelmės dvare organizavo tris profesionalių atlikėjų koncertus. Žiūrovai galėjo mėgautis aktorių Sauliaus ir Jokūbo Bareikių autorinėmis dainomis, gitaristų ansamblio „Vilnius Guitar Trio“ ir styginių kvarteto „Ipa“  bei aktorės Lauros Rakauskaitės koncertais. Projekto „Muzikinės popietės Kelmės dvare“ vykdymo metu, rugpjūčio – rugsėjo mėn., vykę renginiai populiarino vietos architektūrinį paveldą, Kelmės dvarą; pritraukė kultūrinio turizmo dalyvių; padėjo neįgaliesiems, skatinant jų integraciją į visuomenę bei prisidėjo prie vietos jaunimo meninio ugdymo.

 

Projektas – mokslinė konferencija „Sename dvare, arba įstabus Šatrijos Raganos pasaulis“
Bendra projekto vertė – 3430 Eur
Projektą finansavo:
Lietuvos kultūros taryba – 2 400 Eur
Kelmės rajono savivaldybė – 800 Eur
Projekto vadovė Milda Balvočiūtė-Knyzelienė

Užvenčio kraštotyros muziejuje organizuota konferencija, skirta Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 145-ajam ir jos romano „Sename dvare“ pirmojo leidimo 100-ajam jubiliejams paminėti. Konferencijos tikslas – moksline diskusija permąstyti Šatrijos Raganos palikimą, suvokti jos rašytinio paveldo reikšmę vietos kultūriniam identitetui.
Konferencijos pranešimais pagilintas ligšiolinis literatūrologinis rašytojos supratimas.  Brigita Speičytė, Vilniaus universiteto profesorė, hum. m. dr. (Atminties figūros Šatrijos Raganos „Sename dvare“) kalbėjo apie romane sukurtas atminties figūras, jų reikšmes, aiškino, kokia atminties samprata veikia apysakoje, kaip ji lemia perteikiamą „gražiosios epochos“ vaizdą.
Roma Bončkutė, Klaipėdos universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja, hum. m. dr. pranešime „Ritmas Šatrijos Raganos kūryboje“ palietė Marijos Pečkauskaitės lietuviškosios raiškos ištakas. Aptarė Daukanto poveikį rašytojos idėjų ir raiškos lygmeniui.
Eglė Keturakienė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Kalbų, literatūros ir vertimo studijų  instituto docentė, hum. m. dr. (Modernizmo literatūrinė savimonė Šatrijos Raganos „Sename dvare“) aptarė rašytojos recepciją modernizmo literatūroje, pabrėžė, jog Šatrijos Ragana „Sename dvare“ įkūnija vakarietiškąją kultūrinę savimonę, europinį modernizmą, pasireiškiantį savitu simbolistiniu – impresionistiniu pasakojimu, pasižyminčiu rašytojos dėmesiu moderniai literatūrinei kalbai, kultūros ir žmogaus individualybės teigimu.
Pranešime „Šatrijos Raganos „Viktutės“ vieta ir reikšmė“ Ramunė Bleizgienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, hum. m. dr.  pristatė 2020 metais atsiradusį Šatrijos Raganos „Viktutės“ rankraštį. Lygindama autografą su 1903 metų publikuotu apysakos tekstu, aptarė svarbiausius šio kūrinio bruožus, jo reikšmę lietuvių literatūrai, o ypač moterų kūrybai.
Marijus Šidlauskas, Klaipėdos universiteto docentas, hum. m. dr.  savo pranešimu „Šatrijos Ragana ir mes“ kvietė pasvarstyti kuo ir kaip rašytojos asmuo ir darbuotė atliepia mūsų, čia ir dabar gyvenančių žmonių, rūpesčius bei lūkesčius.

Nuotraukoje konferencijos pranešėjai ir organizatoriai: Roma Bončkutė, Klaipėdos universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja, hum. m. dr., Milda Balvočiūtė-Knyzelienė, Užvenčio kraštotyros muziejaus muziejininkė, Brigita Speičytė, Vilniaus universiteto profesorė, hum. m. dr., Ramunė Bleizgienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, hum. m. dr., Eglė Keturakienė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto docentė, hum. m. dr., Marijus Šidlauskas, Klaipėdos universiteto docentas, hum. m. dr.

 

Projektas ,,Archeologinių radinių konservavimas ir restauravimas“

Bendra projekto vertė – 900 Eur
Projektą finansavo:
Lietuvos kultūros taryba – 800 Eur
Kelmės rajono savivaldybė – 100 Eur
Projekto vadovė Birutė Radavičienė

Kelmės dvaro ansamblis – valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, vertinamas kaip retai išlikusi baroko stiliaus Lietuvos provincijos dvaro sodyba. Atliekant dvaro rūmų ir teritorijos tvarkymo darbus buvo daromi žvalgomieji  archeologiniai kasinėjimai. Jų metu rasta įvairiausių radinių: monetų, koklių, indų, stiklo gaminių fragmentų. Blogiausios būklės yra rasti metaliniai archeologiniai radiniai – kaltinės vinys, kilpvinės, laikikliai, žąslų dalys, batų pasagėlės, dvaro laiptų turėklų metalinės kaltinės detalės. Šiuos eksponatus  restauravo Šiaulių „Aušros“ muziejaus restauravimo skyriaus restauratorė Audronė Salatkaitė.

Kelmės krašto muziejaus 2021 metais vykdomi projektai:

Projektas „Internetinių paslaugų plėtra Kelmės krašto muziejaus svetainėje“ 

Lėšų projekto įgyvendinimui skyrė:
Lietuvos kultūros taryba – 10 000 Eur.
Kelmės rajono savivaldybė – 867,50 Eur.

            

         

Įvykdžius projektą „Internetinių paslaugų plėtra Kelmės krašto muziejaus svetainėje“, per atnaujintą muziejaus svetainę https://www.kelmesmuziejus.lt/ buvo aktualizuotas Kelmės krašto paveldas, bei besidomintiems krašto  istorija sukurta patogesnė lietuvių, anglų kalbomis internetinė paslauga. Sustiprintas muziejaus socialinis vaidmuo, pakviečiant projekte dalyvauti vietos bendruomenę. Tam tikslui svetainėje buvo sukurta inovatyvi virtualių parodų kūrimo platforma, kurioje vietos bendruomenė galės rengti virtualias parodas krašto istorijos tema. Sukuriant keturias virtualias pamokas praplėstos internetinės paslaugos moksleivių auditorijai. Atnaujinta ir lankytojui patogi svetainė padidino muziejaus rinkinių prieinamumą visuomenei, sudarant jai galimybę muziejines vertybes pamatyti  muziejaus rengiamose virtualiose parodose.
Atnaujinus muziejaus svetainę, ji tapo draugiškesne  vartotojui: optimizuota turinio paieškos sistema, svetainė pritaikyta mobiliems įrenginiams, sukurtas patrauklus dizainas bei  glaustai ir aiškiai pateiktas turinys. Parengta inovatyvi platforma virtualių parodų rengimui ir kartu su  Kelmės rajono trečiojo amžiaus universiteto dalyviais buvo parengta virtuali dokumentų ir nuotraukų paroda „Kelmės istorijos atspindžiai nuotraukose“. Buvo parengtos 4 virtualios pamokos, aktualizuojančios svarbius Kelmės rajono paveldo objektus: „Kelmės dvaras –ؘ istorijos ir architektūros paminklas“, „Šatrijos Ragana ir Užvenčio dvaras“, „Povilo Višinskio memorialinis namas – muziejus“ ir „Nepriklausomybės  atkūrimą 1918 m.  menanti  Žalpių pradžios mokykla“.

 

Projektas  „Kelmės dvaras – 1831 m. sukilimo lopšys“

Bendra projekto vertė – 7975 Eur
Projektą finansavo:
Lietuvos kultūros taryba – 5150,49 Eur
Kelmės rajono savivaldybė – 1875 Eur
Projekto vadovas Rimantas Serva

                   

         

         

2021 m. minime sukilimo 190-ąsias metines. Jau daugiau kaip dešimtmetį muziejuje kaupiama įvairi medžiaga susijusi su sukilimu. Prieš penketą metų ekspozicija praturtinta animuotu interaktyviu sukilimo vado J. Gruževskio pasakojimu, sukaupta ginklų kolekcija, kulkų liejimo įranga. 2020 m. gruodžio mėnesį aukcione Kelmės krašto muziejus įsigijo unikalų leidinį. Tai 1845 m. Paryžiuje išleista knygelė „Pamietniki Polskie“ t. 4. Leidinys retai sutinkamas antikvarinėje rinkoje. Šis leidinys labai svarbus kaip šaltinis įrodantys istorinį Kelmės dvaro vaidmenį 1831m. sukilime.
Šių metų pavasarį sulaukėme gerų žinių, kad projektui „Kelmės dvaras – 1831 m. sukilimo lopšys“ skiriamas finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos lėšų. Šio projekto tikslai buvo aktualizuoti visuomenei Kelmės dvaro išskirtinį istorinį vaidmenį 1831 m. sukilime bei naudojant šiuolaikines informacines technologijas parengti edukacinį užsiėmimą mokiniams.
Vykdant projektą aktyviai bendradarbiauta su Vytauto Didžiojo karo muziejumi. Dar gegužės mėnesį lankytojus pakvietėme į bendrą parodą „1831m. sukilimo Lietuvoje reliktai“. Paroda veikė iki rugsėjo mėnesio.
Norėdami sustiprinti lankytojo emocinius jausmus pagaminome to laikotarpio sukilėlių aprangą. Sukilėlių aprangos komplektas suteikia ekspozicijai naujų spalvų. Atkuriant sukilėlių uniformos komplektą bendradarbiauta su Vytauto Didžiojo karo muziejaus specialistais. Jie konsultavo aprangos spalvų, skiriamųjų ženklų, pasiuvimo, įvairių papildomų aksesuarų klausimais. Pagaminta apranga aprengtas manekenas ir pastatytas ekspozicijų salėje.
Kaip visą ekspoziciją jungianti grandis, naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, sukurtas trijų dalių interaktyvus žaidimas. Žaidimą sukūrė UAB „Mokomieji filmai“. Pirmieji galimybę pasitikrinti savo žinias apie 1831 m. sukilimą turėjo Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokiniai atvykę į edukacinį užsiėmimą. Mokiniai su įdomumu klausėsi vyr. muziejininko Rimanto Servos pasakojimo apie sukilimą, pažiūrėjo interaktyvų animuotą Juliaus Gruževskio pasakojimą, įsiamžino prie 1831 m. sukilėlio uniforma aprengto manekeno bei pasitikrino savo žinias interaktyviame žaidime „Kelmės dvaras – 1831 m. sukilimo lopšys“. Nuo šiandien tai padaryti gali kiekvienas muziejaus lankytojas ar į edukacinį užsiėmimą atvykusi mokinių klasė.

 

Projektas „Muzikinės popietės Kelmės dvare“ 

Bendra projekto vertė – 5142,86 Eur
Projektą finansavo:
Lietuvos kultūros taryba – 3600 Eur
Kelmės rajono savivaldybė – 900 Eur
Projekto vadovė Kristina Milašauskienė

     Agnės ir Giedriaus Arbačiauskų koncertas „Tarp žvaigždžių“

    Astos Krikščiūnaitės, Juozo Janužo ir Šiaulių pučiamųjų orkestro koncertas „Skambanti Lietuva“

    Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ koncertas „Pasaulio tautų muzika“

Kelmės krašto muziejus, siekdamas didinti tolygų, aukštos meninės vertės ir įvairių kūrybinės raiškos formų kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, Kelmės dvare organizavo tris profesionalių atlikėjų koncertus. Įvykę renginiai padėjo populiarinti vietos architektūrinį paveldą, Kelmės dvarą, taip stiprinant vietos kultūrinį identitetą; pritraukė kultūrinio turizmo dalyvių; prisidėjo ugdant istorinę atmintį, sąmoningumą ir pilietiškumą.

 

Projektas „Kelmės dvaro svirno kaukai“ 

Projektą finansavo:
Lietuvos kultūros taryba – 1750 Eur
Kelmės rajono savivaldybė – 500 Eur
Projekto vadovė Laima Genovaitė Šimkutė

Edukacinis užsiėmimas vyko Kelmės dvaro svirne, kurio amžius siekia tris šimtmečius. Senasis svirnas slepia daugybę neatskleistų paslapčių. Jis garsėja sakmėmis, istorijomis, pasakojimais apie laumes, velnius, aitvarus, kaukus ir kt. Visa tai yra neatsiejama svirno dalis kaip ir jo sienos. Užsiėmimo metu vaikai sužinojo svirno istoriją ir apie galimus svirno gyventojus, išklausė keletą sakmių; susipažino su pirštininėmis lėlėmis ir jų pagalba patys suvaidino sakmę „Kaukai“; susipažino su senoviniais daiktais, susijusiais su sakmėmis, galėjo pavaikščioti apsiavę klumpėmis.

2021-11-12

Kelmės krašto muziejaus 2020 m. vykdomi projektai:

Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui (LNDM) ir partneriams įgyvendinant Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo, naujų el. paslaugų kūrimo projektą ,,Virtualus muziejus“, 2019–2020 m. lietuvių ir anglų kalbomis sukūrė  25 Lietuvos muziejų virtualius turus ir 10 Lietuvos muziejų audiogidus. Šiame projekte dalyvavo ir Kelmės krašto muziejus. Muziejui sukurtas audiogidas ir virtualus turas.

Virtualūs turai parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Turus lydi ir vietovių vaizdai iš paukščio skrydžio. Turus galima rasti https://turai.limis.lt/

Projektas „Muzikinės popietės Kelmės dvare“

 • Bendra projekto vertė – 2857 Eur.
 • Projektą finansuoja:
  • Lietuvos kultūros taryba – 2000 Eur.
  • Kelmės rajono savivaldybė – 400 Eur.
  • Projekto vadovė Kristina Milašauskienė.

Projektas „Žydų kultūros pėdsakai Kelmėje. Icchokas Meras“

 • Bendra projekto vertė – 2857 Eur.
 • Projektą finansuoja:
  • Lietuvos kultūros taryba – 2000 Eur.
  • Kelmės rajono savivaldybė – 300 Eur.
  • Projekto vadovas Rimantas Serva.

Projektas – edukacinis užsiėmimas „Darbai ir papročiai Kelmės krašte“

 • Bendra projekto vertė – 2143 Eur.
 • Projektą finansuoja:
  • Lietuvos kultūros taryba – 1500 Eur.
  • Kelmės rajono savivaldybė – 300 Eur.
  • Projekto vadovė Laima Genovaitė Šimkutė.

Projektas – „Dokumentų restauravimas ir  konservavimas“

 • Bendra projekto vertė -2250 Eur.
 • Projektą finansuoja:
  • Lietuvos kultūros taryba -2000 Eur.
  • Kelmės rajono savivaldybė – 250 Eur.

Kelmės krašto muziejus 2020 m. gavo finansavimą projektui ,,Dokumentų restauravimas ir konservavimas“. Finansavimą projektui skyrė  Lietuvos kultūros taryba – 2000 Eur ir Kelmės rajono savivaldybė – 250 Eur. Šiaulių „Aušros“ muziejaus restauravimo skyrius konservuos ir restauruos unikalius 1863 m. sukilimo rėmimo kvitus su centrinio iždo komiteto antspaudais, dokumentus susijusius su Kelmės  krašto žmonėmis – liudijimas  (šaukimas) atlikti karinę prievolę carinėje armijoje  1882 m., liudijimas, kad rusų karo invalidas Stasys Daujotas jokio turto neturi ir jokio išlaikymo iš valstybės negauna. 1927 m.,  liudijimas (šaukimas) atlikti karinę prievolę carinėje armijoje 1900 m., Vaznio Antano Liudijimas (šaukimas) atlikti karinę prievolę carinėje armijoje 1890 m. Vaznio Antano  santuokos liudijimas 1913 m. ir kt. Įgyvendinus šį projektą bus konservuota ir restauruota penkiolika dokumentų.  Konservavimo/restauravimo darbus atliks pirmos kvalifikacinės kategorijos dokumentų restauratorė Elvina Karosienė.

Kelmės krašto muziejaus 2019 m. vykdomi projektai:

Projektas „Muzikinės popietės Kelmės dvare“

Kelmės dvaras – valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, vertinamas kaip retai išlikusi baroko stiliaus Lietuvos provincijos dvaro sodyba. Čia įsikūręs Kelmės krašto muziejus šviečiamąja, edukacine veikla siekia skatinti žmonių domėjimąsi savo istorija, vietos architektūrinio paveldo išsaugojimu. Muziejuje organizuojami įvairūs edukaciniai užsiėmimai, renginiai, parodos, koncertai, švenčiamos valstybinės šventės. Tai erdvė, suburianti bendruomenes.

2018-2019 m. vykdomas „Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams Dvaro g. 15 Kelmės mieste“ projektas. Dvaro erdvės pasipuoš naujai įrengtais takais, gėlynais. Bus įrengta lauko aikštelė surenkamai renginių scenai. Muziejus, siekdamas šį kultūros paveldą aktualizuoti bei pritraukti dar daugiau kultūrinio turizmo dalyvių, planuoja naująsias dvaro erdves visuomenei pristatyti per organizuojamų trijų vasaros popiečių koncertų ciklą. 2019 m. birželio – rugpjūčio mėn. vykdomo projekto „Muzikinės popietės Kelmės dvare“ metu organizuojami trys profesionalių atlikėjų koncertai. Išskirtinai bus atliekama baroko laikotarpio bei Lietuvos dvaruose kadaise skambėjusi muzika, leisianti žiūrovams pajusti anų laikmečių dvasią, dar labiau atskleisianti ir paryškinsianti Kelmės dvaro, kaip baroko epochos architektūros paveldo, unikalumą. Vietos gyventojams bei Kelmės miesto svečiams bus suteikta galimybė netradicinėse erdvėse mėgautis profesionaliuoju menu.

Projekto metu koncertuos:

2019 m. birželio 2 d. (sekmadienį) 16 val.

Šiaulių pučiamųjų instrumentų orkestras, solistai: Kristina Valčiukienė (sopranas), Pijus Kondrotas (baritonas). Meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga. Atliks programą „Lietuvos dvarų muzika“.

Profesionalių muzikantų kolektyvas įkurtas 1966 metais. Per kelerius metus orkestras tapo žinomas ir pelnė daug apdovanojimų. Šis kolektyvas dalyvauja respublikinėse ir Pasaulio lietuvių dainų šventėse, o per šias šventes yra pelnęs daug prizų. Paskutinėse gastrolėse 2011m. Baltarusijoje tarptautiniame konkurse orkestras tapo laureatu. Koncertuota Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Olandijoje. Šiaulių miesto pučiamųjų orkestras koncertuoja kartu su tarptautinių konkursų laureatais: J. Lopetaite, J. Leitaite, R. Vingru, V. Juozapaičiu ir kitais žinomais atlikėjais. Dalyvauja  Šiaulių simfoninio orkestro projektuose. Bendradarbiauja su chorais „Polifonija“, „Atžalynas“, kamerinės muzikos ansambliu „Ars Vivo“ ir kitais meno kolektyvais.

2019 m. liepos 13 d. (šeštadienis) 18 val.

Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“Atliks programą „Senoji muzika“.

Vienas žinomiausių Lietuvos profesionalių mišrių chorų Lietuvoje, įkurtas1974 m. Jau po 5 metų kolektyvui buvo suteiktas choro „Polifonija“ vardas ir Liaudies kolektyvo statusas. 1986 m. choras tampa profesionaliu kolektyvu – Lietuvos valstybinės filharmonijos Šiaulių kameriniu mišriuoju choru. 1998 m. choras tampa Šiaulių valstybiniu kameriniu choru „Polifonija“. Nuo to laiko choro statusas nesikeičia, keičiasi tik repertuaras, „Polifonijos“ tradicija tapusius renesanso ir baroko epochos kūriniais paremtą repertuarą papildant įvairių epochų ir šalių kompozitorių kūriniais, didelį dėmesį skiriant lietuviškos chorinės muzikos sklaidai Lietuvoje ir pasaulyje (Italija, Brazilija, Argentina, Vokietija, Austrija, Rusija, Švedija, Ukraina, Lenkija, Čekija, Slovakija, Bulgarija, Prancūzija). Choras koncertuoja su Lietuvos kameriniu orkestru, Klaipėdos kameriniu orkestru, Šv, Kristoforo orkestru, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestru, Lietuvos nacionaliniu ir Lietuvos valstybiniu simfoniniais orkestrais, orkestru Hamburgo kamerata, Lvovo (Ukraina) filharmonijos bei Sankt Peterburgo (Rusija) simfoniniu orkestru ir kitais styginių bei pučiamųjų orkestrais iš įvairių šalių. Kiekvienais metais choras dalyvauja įvairiuose muzikos festivaliuose Lietuvoje bei užsienyje, taip skleisdamas lietuviškos chorinės muzikos žavesį.

2019 m. rugpjūčio 18 d. (sekmadienis) 16 val.

„Klaipėdos brass kvintetas“ ir Beata Ignatavičiūtė. Atliks programą „Soprano ir trimito meilės istorija“.

„Klaipėdos brass kvintetas“ – varinių pučiamųjų ansamblis iš Klaipėdos. Pirmasis „Klaipėdos brass kvinteto“ koncertas surengtas 1986 metais. Tuomet muzikos kritikai šį pasirodymą pavadino „debiutantu, pranokusiu visus lūkesčius“. Saratove varinių pučiamųjų kvintetų konkurse kvintetas pelnė trečiąją vietą, o iš tarptautinio „Philips Jones“ konkurso Vengrijoje grįžo su diplomu. 1994 m. kolektyvas dalyvavo viename prestiziškiausių Europos kamerinių ansamblių konkursų Prancūzijoje, Elzase. Profesionalių muzikantų ansamblis koncertuoja įvairiose erdvėse, kiekviename koncerte geba sukurti jaukią atmosferą. „Brass kvinteto“ repertuaras – labai platus: nuo Renesanso iki XXI amžiaus autorių muzikos.

Projektą finansuoja:

 • Lietuvos kultūros taryba – 1800 Eur.
 • Kelmės rajono savivaldybė – 500 Eur.

          

Projektas „Skobtinės spintos restauravimas ir konservavimas“

 • Bendra projekto vertė – 2100 Eur
 • Projektą finansuoja:
 • Lietuvos kultūros taryba – 1900 Eur
 • Kelmės rajono savivaldybė – 200 Eur

Projekto vadovė Birutė Radavičienė.

              

 

Projektas Ekspozicijos „Šiaurės Amerikos indėnai“ atnaujinimas

Bendradarbiaujant su buvusia JAV ambasados kultūros atašė Lietuvoje Althea Cawley-Murphree buvo parengta ekspozicijos „ Šiaurės Amerikos indėnai“ atnaujinimo koncepcija. Muziejui parengus paraišką  pagal 2018 rugpjūčio 7 d. pasirašytą paramos skyrimo sutartį Nr. SLH50018GR0019 iš JAV vyriausybės valstybės departamento per ambasadą Lietuvoje ekspozicijos atnaujinimui  buvo gauta  20 tūkst. dolerių. Projekto pradžia 2018-08-07, pabaiga 2019-05-30.

Įvykdžius projektą buvo naujai  parengta 32 kv. m. ploto ekspozicija „Šiaurės  Amerikos indėnai“. Rengiant  ekspoziciją muziejui konsultacijas teikė Martin A. Earring iš Smithsonian  instituto (JAV) ir Tomas Jaehn Naujosios Meksikos universiteto bibliotekos (JAV) specialiųjų kolekcijų centro direktorius. Ekspozicija „Šiaurės  Amerikos indėnai“  buvo atidaryta 2019 m. gegužės 17 d. per  Muziejaus  nakties renginį „Tiltas tarp Amerikos ir Kelmės“ . Atidaryme dalyvavo  JAV ambasados kulturos atašė Meghan Luckett ir LR seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir  LR seimo narys  Juozas Rimkus.

Naują ekspoziciją apžiūri muziejaus svečiai: JAV ambasados kultūros atašė Meghan Luckett, LR Seimo narys Juozas Rimkus ir LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Projektas „Dokumentų restauravimas ir konservavimas“

 • Bendra projekto vertė 2125 Eur
 • Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba 1700 Eur
 • Kelmės rajono savivaldybė  425 Eur
 • Projekto vadovė Birutė Radavičienė.

Kelmės krašto muziejaus 2017 m. vykdomi projektai:

Projektas – mokslinė konferencija „Kelias į Lietuvos nepriklausomybę Žemaitijoje: priešistorė, kovos, savivaldos formavimasis“

 • Bendra projekto vertė 2200 Eur.
 • Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba 1800 Eur.
 • Kelmės rajono savivaldybė 400 Eur.
 • Projekto vadovė Laima Šimkutė.

Projektas „Dokumentų restauravimas ir konservavimas“

 • Bendra projekto vertė 1250 Eur
 • Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba 1000 Eur
 • Kelmės rajono savivaldybė 250 Eur
 • Projekto vadovė Birutė Radavičienė.

Projektas „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose“

Šiame projekte Kelmės krašto muziejus dalyvauja partnerio teisėmis. Projektą vykdo Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras. Projekto metu 200 muziejaus eksponatų bus suskaitmeninta LIMIS ir pateikti Europos kultūros paveldo portalui „Europeana“ www.europeana.eu  ir nacionaliniam kultūros paveldo portalui  „ePaveldas“  www.epaveldas.lt. LIMIS  portale paviešinta muziejaus virtuali paroda – „Kelmės krašto šauliai”.

Projekto vadovė Birutė Radavičienė.

Kelmės krašto muziejaus 2016 m. vykdomi projektai

Projektas „Inovatyvaus ekspozicijos atnaujinimo: „Istorinis Kelmės dvaro vaidmuo 1831 metų sukilime“

 • Bendra projekto vertė 12 300 Eur.
 • Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba 10 000 Eur
 • Kelmės rajono savivaldybė 2 300 Eur /Kelmės rajono savivaldybės kultūros ir sporto programa /
 • Projekto vadovas Rimantas Serva

Projektas „Liaudies meno eksponatų restauravimas ir konservavimas“

 • Bendra projekto vertė 1 875 Eur
 • Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba 1 500 Eur.
 • Kelmės krašto muziejus 375 Eur.
 • Projekto vadovė Birutė Radavičienė.

Projektas „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“.

Šiame projekte Kelmės krašto muziejus dalyvauja partnerio teisėmis. Projektą vykdo  Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras. Projekto metu 97 eksponatai buvo suskaitmeninti LIMIS ir pateikti Europos kultūros paveldo portalui ,,Europena“ www.europeana.eu  nacionaliniam kultūros paveldo portalui ,,ePaveldas“ www.epaveldas.lt  LIMIS portale paskelbta virtuali paroda ,,Kelmiškis Bolys Sabaitis Lietuvos Respublikos kariuomenės autokuopoje 1927–1928 metais“ Bus sukurta ir mobili stendinė paroda, kuri artimiausiais metais keliaus po Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigas.

Kelmės krašto muziejaus 2015 m. vykdomi projektai:

„KELMĖS KRAŠTO MUZIEJAUS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SUMAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS“

 • Projekto „Kelmės krašto muziejaus energijos suvartojimo sumažinimo priemonių įgyvendinimas“ vykdymui buvo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-23 įsakymu Nr. D1-774 Kelmės krašto muziejui iš Klimato kaitos specialiosios programos paskirtas finansavimas, 2015-05-04 tarp LAAIF ir Kelmės krašto muziejaus pasirašyta Projektų finansavimo klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiant subsidiją sutartis 2015-05-04 Nr. KKS-S28(2015)
 • Bendra projekto vertė –135 096,15 Eur. Fondo subsidija 123 0281,97 Eur.
 • Projekto pradžia – 2014 m. sausio 1 d. Projekto veiklų trukmė 6 mėn. Rangos darbai turėtų būti baigti 2015 m. rugsėjo 15 d.
 • Projekto vieta – Dvaro g. 15, Kelmė.
 • Rangovas – UAB „Irdaiva“. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas –Tomas Kazlauskas.
 • Statybos vadovas – Šarūnas Šeškus. Statybos techninis prižiūrėtojas – Vytautas Tutlys.
 • Projekto administravimo vadovė – Danutė Žalpienė, projekto finansininkas – Marius Pranckus.
 • Kelmės krašto muziejaus patalpų bendrasis plotas – 1.103,54 m2, šildomas plotas – 1.075,57 m2, tūris – 3316,53 m3. Kelmės dvaro pastatas nuo Kelmės krašto muziejaus įsikūrimo pradžios buvo šildomas elektra. Šis šildymo būdas buvo neefektyvus ir reikalavo didelių išlaidų šildymo sezono metu. Paprastai buvo šildomos ne visos patalpos, šildymo sezonas pradedamas tik lauke atsiradus minusinei temperatūrai. Muziejaus ekspozicijų, parodų salėse ir eksponatų saugojimo fonduose buvo palaikomas tik minimalus šildymas, kai temperatūra patalpose siekia apie 9 – 10 laipsnių. Tokia šildymo sistema neatitiko pastato priežiūros poreikių ir neleido sudaryti tinkamų sąlygų eksponatų saugojimui ir eksponavimui.
 • Pagal Projektą Kelmės dvaro rūmų pastate bus įdiegtas geoterminis šildymas – vieną pažangiausių šildymo sistemų, kurių efektyvumui mažiausiai įtakos turi lauko temperatūra nes aukštas efektyvumas išlieka esant ir neigiamai lauko temperatūrai. Geoterminis šilumos siurblys pirminę šilumą ima iš grunto ar grunte esančio vandens.
 • Vykdant projektą siekiama įgyvendinti dviejų rūšių energijos taupymo priemones, t. y. Šildymo sistemos modernizavimas bei šilumos siurblio gruntas – vanduo įrengimas (katilo keitimas). Pagal parengtą techninį „Kultūros paskirties pastato (unikalus kodas 10509) paprastojo remonto, kitos paskirties inžinerinių statinių, Dvaro g. 15, Kelmėje, naujos statybos projektą“ (2014m. Nr. SS-14-048-TP) bus atlikti šildymo ir karšto vandens valdymo sistemos rekonstravimo darbai, pakeičiant radiatorius, įrengiant balansinius ventilius, uždaromąją armatūrą, atliekant magistralinių šildymo sistemos vamzdynų ir armatūros izoliavimą, bei įrengtas šilumos siurblys „gruntas-vanduo”.
 • Įgyvendintas projektas turės teigiamą poveikį visuomeniniu ir aplinkosauginiu aspektais. Atnaujinant Kelmės krašto muziejaus šilumos ūkį, nusidėvėję ir neefektyvūs šildymo įrengimai bus pakeisti naujais, kurie ilgus metus leis įstaigai veikti visais sezonais bei užtikrinti reikiamą temperatūrą patalpose.
 • Projekto nauda aplinkai pasireikš per šildymui sunaudojamos energijos sutaupymą. Moderni geoterminio šildymo sistema, yra žymiai efektyvesnė, nei šiuo metu esama Kelmės krašto muziejaus patalpose, todėl projektas prisidės prie tvaraus energetinių išteklių panaudojimo bei į aplinką išskiriamų degimo produktų (CO2 dujų) kiekio mažinimo.

„Ekspozicijos „Kelmės krašto istorija“ atnaujinimas inovatyviais sprendiniais“

 • Bendra projekto vertė 13 200 Eur.
 • Projektą finansuoja Lietuvos kultūros rėmimo fondas 11 000 Eur
 • Kelmės rajono savivaldybė 1000 Eur /Kelmės rajono kultūros ir sporto programa /
 • Kelmės krašto muziejus 1 200 Eur
 • Projekto vadovas Rimantas Serva

„Liaudies meno eksponatų restauravimas ir konservavimas“

 • Bendra projekto vertė 1 000 Eur
 • Projektą finansuoja Lietuvos kultūros rėmimo fondas 796 Eur.
 • Kelmės krašto muziejus 204 Eur.
 • Projekto vadovė Birutė Radavičienė.

„Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose 2015“

 • Projektą finansuoja Kelmės rajono kultūros ir sporto programa 500 Eur.
 • Projekto vadovas Rimantas Serva

„Istorinis spektaklis Kosto Ostrausko „Čičinskas“ Kelmės dvare , skirtas Lietuvos Valstybės dienai paminėti“

 • Projektą finansuoja Kelmės rajono kultūros ir sporto programa 200 Eur.
 • Projekto vadovas Rimantas Serva.

Kelmės krašto muziejaus 2014 m. vykdomi projektai 

„ P. Višinskio memorialinio muziejaus stogo sutvarkymas“ Nr. LEADER-12-Kelmė-05-001 (Baigtas vykdyti)

P.Višinskio memorialinis namas-muziejus, esantis Kelmės r. sav., Ušnėnų kaime yra įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas –10511. Šiame pastate gimė kultūros veikėjas, publicistas Povilas Višinskis (1875-1906). Nuo 1960 m. čia veikia muziejus, kurio ekspozicijos supažindina su P. Višinskio gyvenimu ir jo švietėjiška, kultūrine veikla, bei su šalia, tuo laikotarpiu, gyvenusios lietuvių literatūros klasikės Julijos Beniuševičiūtės-Žemaitės (1845-1921) svarbiausiais gyvenimo kelio ir kūrybos momentais.

Nuo 2008 metų, labai pablogėjus pastato stogo būklei, visiškai susidėvėjus, sutrešus, nendrių dangai, atsirado būtinybė pakeisti stogo dangą. 2012 m. lapkričio 20 d. tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės ir Kelmės krašto muziejaus pasirašyta Vietos projekto vykdymo sutartis Nr. LEADER-12-KELMĖ-05-001 dėl projekto „P.Višinskio memorialinio muziejaus stogo sutvarkymas“ vykdymo pagal „Vietos plėtros 2008–2014 metų strategiją“ Nr.VPSI-6-08-4, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Projekto pradžia – 2012 m. gruodžio 15 d., pabaiga – 2014 m. gegužės 30 d. Bendra projekto vertė – 138 204 Lt. Paramos lėšos – 103 173 Lt, valstybės biudžeto – 21 210 Lt, Kelmės r. sav. – 13 820 Lt.

Pagal Projektą buvo restauruotas P.Višinskio memorialinio namo-muziejaus stogas: nuardžius senąją dangą bus sustiprinama stogo konstrukcija, įrengta nauja nendrių danga, atkurti skliautai su lėkiais. Restauruojant stogą buvo siekiama išsaugoti pastato autentiškumą bei atkurti stogo architektūros elementus būdingus to laikmečio Žemaitijos kaimuose. Techninį projektą parengė UAB „Banduva“, projekto autorė – R. Remezienė. Rangos darbus vykdė UAB „Junisa“. Pastate buvo įvesta elektra, įrengta elektros instaliacija ir apsauginė-priešgaisrinė signalizacija. Projekto lėšomis atnaujinta muziejaus ekspozicija: įsigytos naujos vitrinos ir parengti skaitmeniniai stendai.Mokslinė konferencija „Kelmei -530“.

Projekto biužetas 5 000 Lt.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros rėmimo fondas.

Rankraščių koncervavimas ir restauravimas.

 • Projekto biudžetas 10 000 Lt.
 • Projektą finansavo Lietuvos kultūros rėmimo fondas ir Kelmės rajono savivaldybė pagal Kelmės rajono kultūros rėmimo programą.

Festivalis „Menas senuosiuose: Lietuvos dvaruose 2014“.

 • Projekto biudžetas 2000 Lt.
 • Projektą finansavo Kelmės rajono savivaldybė pagal Kelmės rajono kultūros rėmimo programą.

Šventinis koncertas Kelmės dvare, skirtas Lietuvos valstybės dienai paminėti.

 • Projekto biudžetas 2 000 Lt.
 • Projektą finansavo Kelmės rajono savivaldybė pagal Kelmės rajono kultūros rėmimo programą.

Kelmės krašto muziejaus 2013 m. vykdyti projektai:

„P. Višinskio memorialinio muziejaus stogo sutvarkymas“ Nr. LEADER-12-Kelmė-05-001

Finansuojamas pagal „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją“ Nr. VPSI-6-08-4, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programų krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projekto pradžia – 2012 m. gruodžio 15 d., pabaiga – 2014 m. balandžio 15 d. 2013 m. įsisavinta – 82614 Lt.

„Ekspozicijos „Vl. Pūtvis- Putvinskis“ atnaujinimas“.

 • Projekto biudžetas – 6 700 Lt. Finansavo Kultūros rėmimo fondas – 6000 Lt ir Kelmės krašto muziejus 700 Lt.
 • „Lietuvos šviesuolių atminimo įamžinimas Užventyje – kryždirbystės tąsa…“.
 • Projektą finansavo Lietuvos Respublikos ministerija – 12000 Lt. Projekto vykdytojas Užvenčio kraštotyros muziejus.

Profesionalaus meno parodų ciklas „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose 2013“.

 • Projektą finansavo Kelmės r. savivaldybė – 2000 Lt
 • „1863 m. sukilimo 150-osios metinės“. Projektą finansavo Kelmės rajono savivaldybė – 1000 Lt.

Projektas „ Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms”

2011m. vykdomi projektai:

Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms

Projektą „Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms“ bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.

Projekto tikslas sukurti kultūrinio turizmo traukos centrą Užvenčio buvusio dvaro sodyboje. Projektu siekiama kompleksiškai spręsti dvejopo pobūdžio problemas: užtikrinti kultūrinio turizmo paslaugų plėtrą, išsaugant ir viešoms reikmėms pritaikant Lietuvos medinės architektūros paveldo objektą – Užvenčio buvusios dvaro sodybos svirną bei sudaryti tinkamas sąlygas čia įsikūrusio muziejaus veiklai. Vykdant projektą bus restauruotas Užvenčio buvusio dvaro sodybos svirno pastatas, įrengtos patalpas ekspozicinei trijų dalių salei ir edukacinių užsiėmimų-parodų salei. Buvusio svirno patalpose bus įrengta ekspozicija, apie Užvenčio dvare gyvenusius rašytoją Šatrijos Raganą ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą Joną Smilgevičių bei Užvenčio krašto istoriją. Įrengtoje edukacinių užsiėmimų-parodų salėje bus sudarytos sąlygos tradicinių amatų veikloms vystyti bei įvairioms parodoms rengti. Bus sutvarkyta teritorija apie svirno pastatą.

Svirno restauravimo ir pritaikymo techninį projektą parengė Akcinė bendrovė „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“, projekto autorė – Regina Tumpienė, restauravimo darbus atlieka UAB „Granitoidas“.

Projekto biudžetas : 960441 Lt. Projekto pradžia – 2010 m. birželio 14 d. Projekto pabaiga – 2012 m. gegužės 4 d. Projekto vykdytojas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, projekto partneris- Kelmės krašto muziejus. Projektą administruoja darbo grupė sudaryta iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir Kelmės krašto muziejaus darbuotojų. Projekto vadovė – Danutė Žalpienė, nariai: Rimantas Serva, Algimantas Dambrauskas, Aldona Levickienė.   Įgyvendinus Projektą bus išsaugotas ir pritaikytas aktyviam naudojimui vertingas medinis kultūros paveldo objektą.

Parodos ir DVD „Kelmės krašto medinis paveldas“ parengimas ir pristatymas”

Kelmės krašto muziejus, bendradarbiaudamas su kraštotyros draugija ir su „Aukuro“ vidurine mokykla, organizavo grupės moksleivių ekspediciją, kurios metu buvo fotografuojamas ir filmuojamas Kelmės rajono medinis paveldas (kaimų sodybos, dvarų ir palivarkų sodybos, jų statiniai; sakraliniai pastatai bei mažoji architektūra – koplytėlės, koplytstulpiai, stogastulpiai, kryžiai). Vėliau buvo atrinktos nuotraukos parodai ir parengtas DVD „Kelmės krašto medinis paveldas“. Pristatymas vyks Europos paveldo dienų metu (rugsėjo 16-25 dienomis) medinės architektūros paveldo objekte Kelmės dvaro svirne.

Projektą remia Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programa. (2000 Lt)

Liaudies meno ekspozicijos atnaujinimas

Projektą finansavo Kultūros rėmimo fondas (4000 Lt) ir Kelmės krašto muziejus

Šventinis koncertas prie Kelmės dvaro, skirtas Lietuvos valstybės dienai paminėti

Projektą finansavo Kelmės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programa. (2000 Lt)

Profesionalaus meno parodų ciklas „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“

Projektą finansavo Kelmės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programa. (2000 Lt)

Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms

Projektą „Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms“ bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.

Projekto tikslas sukurti kultūrinio turizmo traukos centrą Užvenčio buvusio dvaro sodyboje. Projektu siekiama kompleksiškai spręsti dvejopo pobūdžio problemas: užtikrinti kultūrinio turizmo paslaugų plėtrą, išsaugant ir viešoms reikmėms pritaikant Lietuvos medinės architektūros paveldo objektą – Užvenčio buvusios dvaro sodybos svirną bei sudaryti tinkamas sąlygas čia įsikūrusio muziejaus veiklai. Vykdant projektą bus restauruotas Užvenčio buvusio dvaro sodybos svirno pastatas, įrengtos patalpas ekspozicinei trijų dalių salei ir edukacinių užsiėmimų-parodų salei. Buvusio svirno patalpose bus įrengta ekspozicija, apie Užvenčio dvare gyvenusius rašytoją Šatrijos Raganą ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą Joną Smilgevičių bei Užvenčio krašto istoriją. Įrengtoje edukacinių užsiėmimų-parodų salėje bus sudarytos sąlygos tradicinių amatų veikloms vystyti bei įvairioms parodoms rengti. Bus sutvarkyta teritorija apie svirno pastatą.

Svirno restauravimo ir pritaikymo techninį projektą parengė Akcinė bendrovė „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“, projekto autorė – Regina Tumpienė, restauravimo darbus atliks UAB„Alfva“.

Projekto biudžetas : 800427 Lt. Iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 680363 Lt., Kelmės savivaldybės biudžeto lėšos – 120064 Lt. Projekto pradžia – 2010m. birželio 1 d. Projekto trukmė – 16 mėn.

Projekto vykdytojas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, projekto partneris- Kelmės krašto muziejus. Projektą administruos darbo grupė sudaryta iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir Kelmės krašto muziejaus darbuotojų. Projekto vadovė – Danutė Žalpienė, nariai: Rimantas Serva, Algimantas Dambrauskas, Aldona Levickienė.

Įgyvendinus Projektą bus išsaugotas ir pritaikytas aktyviam naudojimui vertingas medinis kultūros paveldo objektas.

Katalogo „Kelmės krašto muziejaus liaudies meno rinkiniai“ išleidimas.

Projektą iš dalies  finansavo Kultūros  rėmimo  fondas.Visas projekto biudžetas – 6541 Lt.

Katalogo įžangoje pateikta informacija apie Kelmės krašto muziejaus rinkinių formavimasi. Kataloge pristatomi 44  seniausi, meniniu atžvilgiu vertingiausi Kelmės krašto liaudies meistrų darbai, kurių dauguma saugomi Kelmės krašto muziejuje, o 6 darbai Šaukėnų kraštotyros muziejuje. Katalogo sudarytoja – Inga Radavičiūtė. Fotografijas parengė Algimantas Aleksandravičius.

CD  „Kelmės rajono pokario rezistencija liudininkų atsiminimuose. IIId.“

Projekto biudžetas – 900 Lt. Finansavo Pilietinio ir tautinio  ugdymo projektų rėmimo fondas prie Lietuvos Švietimo ir  mokslo ministerijos.

Parengti investicinis  ir techninis projektai  „Užvenčio muziejaus  restauravimas ir  jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms”

Parengta paraška  Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos  Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų fondui dėl    šio projekto finansavimo.

Toliau buvo  vykdomas projektas

„Kelmės dvaro sodybos svirno restauravimas ir pritaikymas muziejinei, kultūrinei ir švietimo paskirčiai”.

Finansavo  Lietuva ir Norvegija pagal Norvegijos  finansinį mechanizmą.

Ekspedicija ir CD išleidimas „Kelmės rajono pokario rezistencija liudininkų atsiminimuose. IId.”.

Projekto biudžetas – 4800 Lt. Finansavo  Pilietinio ir  tautinio ugdymo projektų rėmimo fondas prie  Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos.

Archeologinių radinių restauravimas.

Projekto biudžetas – 4800 Lt. Finansavo  Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo projektų rėmimo fondas.

Kelmės krašto muziejaus  informacinės svetainės sukūrimas.

Projekto biudžetas – 4000 Lt. Finansavo Lietuvos Respublikos  kultūros rėmimo fondas.

Edukacinis projektas „Kelmės dvaras – vertingas Lietuvos kultūros paveldo objektas”.

Projekto biudžetas -2000 Lt. Finansavo  Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos fondas.

Buvo vykdomas projektas

„Kelmės dvaro sodybos  svirno  restauravimas  ir pritaikymas muziejinei, kultūrinei ir  švietimo  paskirčiai“.

Projekto biudžetas  1 267 000 Lt. Finansavo  Lietuva ir  Norvegija pagal Norvegijos finansinį mechanizmą.

Mokslinė konferencija „Dvarų  gyvenimo  kasdienybė” 19a.”.

Projekto  biudžetas – 3000 Lt. Finansavo Kultūros  ir  sporto fondas.

„Kelmės rajono  pokario rezistencija  liudininkų  atsiminimuose.

Projekto biudžetas  – 2900 Lt. Finansavo Pilietinio  ir  tautinio ugdymo projektų rėmimo fondas prie Lietuvos Respublikos  švietimo  ir mokslo ministerijos.

Edukacinė programa  „Kelmės krašto  dvarai”.

Projekto biudžetas – 4000 Lt. Finansavo Lietuvos tūkstantmečio  minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos.

Mokslinė konferencija  „Žemaitijos dvarai – pasipriešinimo centrai prieš Rusijos imperiją 19 a.”.

 • Projekto biudžetas – 3000 Lt. Finansavo Lietuvos  Respublikos kultūros ministerijos Etninės kultūros ir  regionų programa.
 • Parengtas investicinis projektas

„Naujos muziejinės ekspozicijos  įrengimas ir  Kelmės dvaro pritaikymas kitoms  viešosioms reikmėms”

Parengta paraiška „Kelmės dvaro sodybos svirno  restauravimas  ir pritaikymas muziejinei, kultūrinei  ir švietimo paskirčiai ” EEE ir Norvegų finansinių mechanizmų fondui.

Renginiai  skirti P.Višinskio 130-osioms metinėms paminėti.

Projekto biudžetas – 2000 Lt. Finansavo  Lietuvos Respublikos Etninės kultūros ir regionų programa.

Mokslinė konferencija „Kelmei-520“. Projekto biudžetas – 3000 Lt. Finansavo Lietuvos Resbublikos kultūros ministerijos  Etninės kultūros ir regionų programa.

Paroda „Kelmės krašto žydų bendruomenės istorija”. Projekto  biudžetas – 2230 Lt. Finansavo Švietimo kaitos fondas.

Mokomųjų  priemonių „Kelmės krašto žydų bendruomenės istorija” parengimas. Projekto  biudžetas – 3225 Lt. Finansavo  Švietimo  kaitos  fondas.

Moksleivių  kraštotyrinė  ekspedicija „Tytuvėnų  seniūnijos  dvarai”.

 • Projekto  biudžetas – 1000 Lt. Finansavo  Lietuvos Respublikos  švietimo ministerijos vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa.
 • 1863 metų  sukilimo vėliavos  restauracija. Projekto biudžetas – 3000 Lt. Finansavo  Kultūros  ir  sporto  rėmimo  fondas.
 • Renginys „Vakaras su Česlovo Milošo poezija”. Projekto  biudžetas – 1000 Lt. Finansavo  Kultūros  ir  sporto  rėmimo fondas.
Atnaujintos ekspozicijos, skirtos Šatrijos Raganai  parengimas Užvenčio  kraštotyros muziejuje.

Projekto biudžetas -2112 Lt. Finansavo  Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 

Paveldas – 1999. Projekto biudžetas – 4500 Lt. Projektą finansavo  Kultūros  ir  sporto  rėmimo  fondas.

Projekto pavadinimas: „Paveldas -1999″.

 • Projekto biudžetas -3000 Lt. Projektą  rėmė Kultūros ir  sporto  rėmimo fondas.
 • Tradicinių  amatų  ir  technologijų  studijos įkūrimas Kelmės  dvaro   rūmų  rūsiuose.
 • Projekto  biudžetas -9000 Lt.Projektą  rėmė ALF Baltijos -Amerikos partnerystės programa