Mokslinė konferencija „Sename dvare, arba įstabus Šatrijos Raganos pasaulis“

Užvenčio kraštotyros muziejuje įvyko konferencija, skirta Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 145-ąjam ir apysakos „Sename dvare“ pirmojo leidimo 100-ajam jubiliejams paminėti.
Konferencijos tikslas – moksline diskusija permąstyti Šatrijos Raganos palikimą, pagilinti ligšiolinį literatūrologinį rašytojos supratimą, suvokti jos rašytinio paveldo reikšmę vietos kultūriniam identitetui.
Konferencijoje pranešimus pristatė: Brigita Speičytė, Vilniaus universiteto profesorė, hum. m. dr. (Atminties figūros Šatrijos Raganos „Sename dvare“); Roma Bončkutė, Klaipėdos universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja, hum. m. dr. (Ritmas Šatrijos Raganos kūryboje); Eglė Keturakienė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto docentė, hum. m. dr. (Modernizmo literatūrinė savimonė Šatrijos Raganos „Sename dvare“); Ramunė Bleizgienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, hum. m. dr. (Šatrijos Raganos „Viktutės“ vieta ir reikšmė); Marijus Šidlauskas, Klaipėdos universiteto docentas, hum. m. dr. (Šatrijos Ragana ir mes).
Konferencijos pranešimuose skirtingais pjūviais buvo pažiūrėta į M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos asmenybę ir kūrybinį palikimą. Konferenciją moderavo dr. Marijus Šidlauskas. Konferencijos dalyviai kėlė klausimus pranešėjams, vyko diskusijos. Tai patvirtina M. Šidlausko mintį, kad Šatrijos Ragana „savo kūrybine laikysena ir gyvenimo stiliumi ir šiandien gali būti įdomi ne tik kaip egzotiška idealybės puoselėtoja, bet ir kaip integralios asmenybės ir veiksmingos gyvenimo filosofijos pavyzdys“.