Mokslinė konferencija „Sename dvare, arba įstabus Šatrijos Raganos pasaulis“

Užvenčio kraštotyros muziejuje įvyko konferencija, skirta Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 145-ąjam ir apysakos „Sename dvare“ pirmojo leidimo 100-ajam jubiliejams paminėti.
Konferencijos tikslas – moksline diskusija permąstyti Šatrijos Raganos palikimą, pagilinti ligšiolinį literatūrologinį rašytojos supratimą, suvokti jos rašytinio paveldo reikšmę vietos kultūriniam identitetui.
Konferencijoje pranešimus pristatė: Brigita Speičytė, Vilniaus universiteto profesorė, hum. m. dr. (Atminties figūros Šatrijos Raganos „Sename dvare“); Roma Bončkutė, Klaipėdos universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja, hum. m. dr. (Ritmas Šatrijos Raganos kūryboje); Eglė Keturakienė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto docentė, hum. m. dr. (Modernizmo literatūrinė savimonė Šatrijos Raganos „Sename dvare“); Ramunė Bleizgienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, hum. m. dr. (Šatrijos Raganos „Viktutės“ vieta ir reikšmė); Marijus Šidlauskas, Klaipėdos universiteto docentas, hum. m. dr. (Šatrijos Ragana ir mes).
Konferencijos pranešimuose skirtingais pjūviais buvo pažiūrėta į M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos asmenybę ir kūrybinį palikimą. Konferenciją moderavo dr. Marijus Šidlauskas. Konferencijos dalyviai kėlė klausimus pranešėjams, vyko diskusijos. Tai patvirtina M. Šidlausko mintį, kad Šatrijos Ragana „savo kūrybine laikysena ir gyvenimo stiliumi ir šiandien gali būti įdomi ne tik kaip egzotiška idealybės puoselėtoja, bet ir kaip integralios asmenybės ir veiksmingos gyvenimo filosofijos pavyzdys“.

Konferencija Vladui Putvinskiui-Pūtviui atminti

2023 m. birželio 23 d. Kelmės krašto muziejuje įvyko mokslinė konferencija „Vladas Putvinskis ir jo šeima šauliškoje veikloje“. Konferencija buvo skirta Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio 150-ųjų gimimo metų jubiliejui paminėti.

Konferencijos dalyvius pasveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius ir LŠS vadas plk. Ltn. Linas Izdelis. Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos Seimo narys, karo istorikas, prof. dr. Valdas Rakutis, LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, Kauno miesto muziejaus muziejininkas, Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Jonas Vaičenonis, Vytauto Didžiojo karo muziejaus Rinkinių saugojimo ir tyrinėjimo skyriaus vedėja Kristina Petrauskė, kraštotyrininkas Vidmantas Lopeta, Dr. Audrius Skaistys, Šiaulių „Aušros“ muziejaus muziejininkas-rinkinio saugotojas, Lietuvos istorijos instituto doktorantas Laurynas Giedrimas. Konferencijos metu Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Saulius Pečeliūnas buvo apdovanotas III laipsnio Lietuvos šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus šaulių sąjungai“. Konferencijos dalyviams buvo pristatyta  fotografijų parodą „Trys šaulių kartos“. Parodoje eksponuotos fotografų Audriaus Mordaso, Erikos Čebatorienės, Ievos Budzeikaitės, Joanos Kalantaitės, Karolinos Savickytės, Simonos Leskauskaitės, Katerinos Marcinkevičienės, Vaidoto Okulič-Kazarino, Valdo Kilpio, Vidmanto Balkūno ir Igno Vaičiulio nuotraukos.

Konferencija organizuota glaudžiai bendradarbiaujant Kelmės krašto muziejui su LŠS komunikacijos skyriumi ir LŠS V. Putvinskio- Pūtvio klubu.

Konferencija buvo transliuojama tiesiogiai internete, LŠS Youtube kanale: https://www.youtube.com/watch?v=cMbPRWTvVHo. Skaitmeninis leidinys „Vladas Putvinskis ir jo šeima šauliškoje veikloje“ pateiktas  į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos viešai prieinamą elektroninių bibliotekų paslaugų portalą „i-biblioteka“ (www.ibiblioteka.lt) ir Lietuvos aklųjų bibliotekos elektroninių leidinių valdymo sistemą ELVIS (elvis.labibiblioteka.lt).

 

Projektą finansuoja:

 

LEIDINYS Vladas Putvinkis ir jo šeima šauliškoje veikloje