Kelmės dvaro ir Gruževskių šeimos istorijos ekspozicija

Čia pateikiama informacija apie Kelmės dvaro ansamblį, eksponuojamos buvusių dvaro savininkų nuotraukos, daiktai bei baldai.

Liaudies meno ir buities ekspozicija

Ekspozicija, skirta visuomenės veikėjui, Lietuvos šaulių organizacijos kūrėjui Vl. Pūtviui-Putvinskiui

Kelmės rajono istorijos ekspozicija

Archeologija, tarpukario laikotarpis, Kelmės katalikų bažnyčios istorija, Antrojo pasaulinio karo laikotarpis, tremtis, rezistencija, atgimimo laikotarpis.

Vertėjo Jono Vadeikio, rašytojo Karlo Majaus ir Amerikos indėnų etnografijos ekspozicija

Ekspozicijoje pateikiama informacija apie Joną Vadeikį, pirmąjį vokiečių rašytojo Karlo Majaus romanų apie indėnus vertėją į lietuvių kalbą. Lankytojai ekspozicijoje gali susipažinti su vokiečių rašytojo Karlo May gyvenimu ir kūryba. Įdomiausia ekspozicijos dalis – indėniškos buities ir kultūros eksponatai.