Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Kelmės krašto muziejus (toliau – Muziejus) asmens duomenis tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

ASMUO TURI TEISĘ:

  • Susipažinti ir gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • Prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
  • Perkelti savo duomenis;
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmuo, dėl jo asmens duomenų pažeidimo ar detalesnės informacijos, gali kreiptis į Muziejaus atsakingą už Asmens duomenų teisinės apsaugos priežiūrą Kristiną Milašauskienę,  vyresniąją muziejininkę-archyvarę el. p.: kelmesmuziejus@gmail.com
Jeigu asmuo nesutinka su Muziejaus asmens, atsakingo už Asmens duomenų teisinės apsaugos priežiūrą, atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI),  Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p.: ada@ada.lt.

Asmens duomenų tvarkymo Kelmės krašto muziejuje tvarkos aprašas
4 priedas. Prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis
5 priedas. Prašymas ištaisyti (ar) papildyti asmens duomenis
6 priedas. Prašymas ištrinti asmens duomenis
7 priedas. Prašymas nesutikti tvarkyti asmens duomenis

Konfidencialios informacijos naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

Kelmės krašto muziejaus slapukų politika

SLAPUKŲ POLITIKA

Šią slapukų politiką (toliau – Politika) taikome tais atvejais, kai lankotės „kelmesmuziejus.lt“ interneto svetainėje. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų įstaigų, bendrovių ir kt. interneto svetainėse, patekdami per „kelmesmuziejus.lt“ interneto svetainę.

KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, kurį naudotojo įrenginyje (kompiuteryje, telefone ar planšetėje) naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankosi naudotojas ir išsaugo jo įrenginyje. Slapukai būna naudojami funkcionalumui pagerinti, reklamai, statistikai ir analizei.

SLAPUKŲ RŪŠYS

Sesijos – šie slapukai skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka anoniminę bendro pobūdžio informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine. Sesijos slapukai yra laikini ir išnyksta Jums išėjus iš interneto svetainės ar užvėrus naršyklę.

Nuolatiniai – šie slapukai yra saugomi kompiuteryje, kol jie bus ištrinti arba jų galiojimo laikas pasibaigs. Nuolatiniai slapukai analizuoja svetainės lankytojų elgseną ir renka bendrojo pobūdžio statistiką apie lankytojų skaičių, aplankytus puslapius, praleistą laiką svetainėje.

Trečiųjų asmenų slapukai – kai kuriuose „kelmesmuziejus.lt“ interneto svetainės puslapiuose gali būti nuorodos į kitų subjektų (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojų) interneto tinklalapius, kuriuose šie subjektai patys gali naudoti savo pačių anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar aplikacijos būtų pritaikytos prie naudotojų poreikių.

Svarbiausi trečiųjų asmenų slapukai naudojami „kelmesmuziejus.lt“ svetainėje:

Muziejus nėra atsakingas už kitų interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad vartotojas, paspaudęs nuorodą iš muziejaus interneto svetainės ir patekęs į kitus tinklalapius, turėtų atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Muziejus naudoja Google, Inc. teikiamą žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“. „Goole Analytics“ surinkta informacija yra perduodama ir saugoma Google. Google gali  perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu. Muziejus naudotojams rekomenduoja atskirai pasidomėti Google privatumo ir slapukų politika.

Muziejaus tinklalapyje naudojamų slapukų sąrašas:

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas
Session Id Naudojamas vartotojo sesijos palaikymui. Sesijos metu
_ga Slapukas naudojamas atskirti vartotoją jam priskiriant atsitiktinį skaičių kaip kliento identifikatorių. Jis naudojamas kiekvienoje puslapio užklausoje atskirti vartotoją, apskaičiuoti sesiją, kampanijos informaciją svetainės lankomumui ir analizei (Google Analytics). 2 metus
_gat Slapukas naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (Google Analytics). 1 diena
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją (Google Analytics). 1 diena
_utmb, _utmc Saugoma informacija kiek truko vartotojo lankymasis svetainėje. _utmb – prisijungimas, _utmc – atsijungimas nuo svetainės (Google Analytics). _utmb – 30 minučių,

_utmc – 1 sesiją.

fr „Facebook“ reklamavimo tikslais naudojamas slapukas. 1 mėn.
tr „Facebook“ reklamavimo tikslais naudojamas slapukas. Sesijos metu
_fbp „Facebook“ reklamavimo tikslais naudojamas slapukas. 3 mėn.

SLAPUKŲ VALDYMAS

Daugelis slapukų yra laikini ir jie išnyksta, kai naudotojas baigia sesiją (kai uždaro naršyklę). Kiti slapukai yra nuolatiniai, taigi jie bus laikomi kompiuteryje tam tikrą laiką.

Naudotojas, naudodamas naršyklę Muziejaus teikiamam turiniui pasiekti, gali konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimami visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Jeigu naudotojas nenori, jog informacija būtų renkama slapukų pagalba, jam tereikia pasinaudoti daugelyje naršyklių esančia paprasta procedūra, kuri leidžia atsisakyti slapukų naudojimosi. Naudotojams, norintiems gauti daugiau informacijos, kaip valdyti slapukus, rekomenduojama apsilankyti adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.