Apie  Kelmės krašto  muziejuje  pastebėtus  galimus korupcijos  atvejus piliečiai gali  pranešti:
Kelmės krašto muziejus savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:
  • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;
  • Nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa;
  • Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui ir Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa;
  • Kelmės krašto muziejaus 2020-2022 metų Korupcijos prevencijos programa;
  • Kelmės krašto muziejaus 2020-2022 metų Korupcijos prevencijos priemonių planu;
  • Kelmės krašto muziejuje  už korupcijos prevenciją  yra atsakinga vyresnioji muziejininkė-archyvarė Kristina Milašauskienė.