Nuotraukoje 1863 m. sukilimo vėliava.

1936 m. Šaulių sąjungos namuose buvo atidarytas pirmasis Kelmės muziejus. Antrojo pasaulinio karo metais visi jo eksponatai dingo. 1949–1962 m. veikė Kelmės valstybinis muziejus, vėliau tapęs visuomeniniu. Jo eksponatus perėmė Kelmės krašto muziejus, kuris buvo įkurtas 1990 m. Šiuo metu muziejuje saugoma apie 21 tūkst. eksponatų.

Kelmės krašto muziejaus eksponatų rinkinį sudaro:

  • etnografinių eksponatų rinkinys
  • istorinių eksponatų rinkinys
  • meno eksponatų rinkinys
  • Jono Vadeikio, Karlo Majaus ir indėnų temos eksponatų rinkinys
  • fotonuotraukų ir spaudinių rinkinys

Muziejuje ir jo filialuose yra kaupiamos Kelmės krašto istoriją bei kultūrą atspindinčios muziejinės vertybės.