I dalis. Dalyviai yra supažindinami su Karlo May – Amerikos indėnų buities ekspozicija, kviečiami pasėdėti indėniškame vigvame ir, skambant indėniškai muzikai, pasiklausyti pasakojimo apie indėnų gyvenimo papročius, atlikti keletą praktinių užduočių su indėniško rašto pavyzdžiais.
II dalis. Dalyviai šaudo iš lankų į taikinius Kelmės dvaro parke.
III dalis. Dalyviai geria ant laužo virtą indėnišką arbatą ir ragauja kukurūzinius irokėzų paplotėlius.

 • Trukmė 1 val.
 • Dalyvių skaičius – iki 60
 • Dalyvių amžius 7–18 m.
 • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 3 EUR

Užsiėmimai vyksta Kelmės dvaro rūmų rūsiuose ir lauke, esant blogam orui – dvaro rūmų salėje.
I dalis. Kalėdinių būrimų mokymas

 • Trumpas pasakojimas apie kalėdinius būrimus.
 • Kalėdinių būrimų praktinis organizavimas.

II dalis. Tradicinio kalėdinio žemaitiško torto valgymas.

   • Trukmė 1 val.
   • Dalyvių skaičius – iki 60
   • Dalyvių amžius 7–18 m.
   • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 5 EUR

  Galima užsisakyti tik pirmą ir antrą programos dalį.

III dalis. Kalėdų Senelio pasirodymas (kaina vienam dalyviui – 1 Eur)
IV dalis. Pasivažinėjimas arkliu tempiamomis rogėmis arba brika (kaina vienam dalyviui – 1 Eur)

Užsiėmimas vyksta keliose vietose. Dalyviai yra muziejininko vedami nuo vieno Kelmės dvaro ansamblio pastato prie kito, vėliau per rūmų sales. Užsiėmimo metu moksleiviai išgirsta Kelmės krašto tarme sekamas sakmes, patys suvaidina vienos sakmės pabaigą, pamokomi tarmiškai kalbėti apie tradicinę senųjų Kelmės krašto gyventojų buitį ir papročius. Programos pabaigoje dalyviai pamokomi „kulti“ spragilais, tarmiškai dainuojant kūlėjų dainelę.

 • Trukmė – 1 val.
 • Dalyvių skaičius – iki 30
 • Dalyvių amžius – 7-14 m.
 • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 1 EUR
 • Užsiėmimas užsisakomas iš anksto tel. 8 427 61065.

Programos tikslas – skatinti lankytojus domėtis liaudies keramika, analizuoti praeities ir dabarties dailės reiškinius. Užsiėmimų metu dalyviai susipažins su muziejuje saugomais archeologinės keramikos pavyzdžiais, išgirs pasakojimą apie molio savybes, keramikos kilmę, seniausią amatą – keramiką.

Užsiėmimų metu dalyviai nusilipdys pasirinktos paskirties indelį (dubenėlį savo mielam augintiniui, vazelę, pieštukinę…), papuoš jį seniausiais dekoravimo būdais.

 • Užsiėmimų trukmė – 1 val.
 • Dalyvių skaičius – iki 20
 • Edukacinės programos kaina – 2 Eur
 • Programos kaina grupei (jei grupėje mažiau nei 10 asmenų) – 20 Eur

Programos metu dalyviai supažindinami su archeologinių tyrinėjimų metu Lietuvoje rastomis juostomis, jų ornamentų įvairove, spalviniais deriniais, darbo priemonėmis. Dalyviai išmoksta juostų vijimo lentelėmis pagrindų, nusiveja nesudėtingą apyrankę ar skirtuką knygai.

 • Užsiėmimų trukmė – 1 val.
 • Dalyvių skaičius – iki 20 asmenų
 • Edukacinės programos kaina – 2 Eur
 • Programos kaina grupei (jei grupėje mažiau nei 10 asmenų) – 20 Eur