Programos tikslas – supažindinti moksleivius su Užgavėnių atsiradimo istorija, papročiais. Pristatomi pagrindiniai užgavėnių personažai, kaukės. Vėliau moksleiviai patys dalyvauja inscenizuotame užgavėnių vaidinime. Jie aprengiami užgavėnių personažais, mokomi pagrindinių dialogų ir praktiškai juos atlieka bendrai vaidindami. Sudeginus Morę yra valgomi   užgavėnių blynai.

 • Trukmė – 1 val.
 • Dalyvių skaičius – iki 40
 • Dalyvių amžius 7 – 11 m.
 • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 3 EUR

Užsiėmimai vyksta dvaro vartų rūsyje, buvusiame kalėjime. Trumpai pasakojama apie baudžiavos laikotarpio socialinius, teisinius santykius. Moksleiviai patys gali išbandyti bausmių vykdymo įrenginį, plakimo lovį, yra skaitomas nuosprendis nusikaltusiam baudžiauninkui, rodoma, kaip buvo vykdoma bausmė, dalyviai gali pavaikščioti su rekrūtų kaladėmis.

 • Trukmė – 1 val.
 • Dalyvių skaičius – iki 30
 • Dalyvių amžius 7–10 m.
 • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 2 EUR

I dalis. Dalyviai yra supažindinami su Karlo May – Amerikos indėnų buities ekspozicija, kviečiami pasėdėti indėniškame vigvame ir, skambant indėniškai muzikai, pasiklausyti pasakojimo apie indėnų gyvenimo papročius, atlikti keletą praktinių užduočių su indėniško rašto pavyzdžiais.
II dalis. Dalyviai šaudo iš lankų į taikinius Kelmės dvaro parke.
III dalis. Dalyviai geria ant laužo virtą indėnišką arbatą ir ragauja kukurūzinius irokėzų paplotėlius.

 • Trukmė 1 val.
 • Dalyvių skaičius – iki 60
 • Dalyvių amžius 7–18 m.
 • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 4 EUR (pagal Kultūros paso programą: II-V kl. mokiniams iki 2024-09-01 ir VI-VIII kl. mokiniams iki 2022-05-20 užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 3 Eur).

Užsiėmimai vyksta Kelmės dvaro rūmų rūsiuose.

I dalis. Kalėdinių būrimų mokymas.

 • Trumpas pasakojimas apie kalėdinius būrimus.
 • Kalėdinių būrimų praktinis organizavimas.
  Užsiėmimo trukmė – 40 min.

II dalis. Tradicinio kalėdinio žemaitiško torto valgymas.
Trukmė – 20 min.

III dalis. Pasivažinėjimas arkliu tempiamomis rogėmis arba brika.
Trukmė – 30 min.

IV dalis. Kalėdų Senelio pasirodymas.
Trukmė – 30 min.

Dalyvių skaičius – iki 60
Dalyvių amžius – edukacinis užsiėmimas pritaikomas įvairaus amžiaus grupėms.
Užsiėmimo kaina vienam dalyviui:
Galima užsisakyti tik pirmą ir antrą programos dalis – 5 Eur
Pasirinkus I, II ir III arba I, II ir IV programos dalis – 6 Eur
Pasirinkus I, II, III ir IV programos dalis – 7 Eur

Piemenėlių buitis ir žaidimai

I dalis. Dalyviai supažindinami su autentiškoje svirno aplinkoje įkurta etnografine ekspozicija, susėdę pasiklauso pasakojimo apie piemenėlius, atlieka praktines užduotis.
II dalis. Dalyviai pievelėje prie svirno vaikšto kojūkais, žaidžia „ožį mušti“ ir kitus piemenėlių žaidimus.
III dalis. Svirno kamaroje ragauja tradicinį žemaičių  valgį – bulves su sėmeniniu.

   • Trukmė 1 val.
   • Dalyvių skaičius – iki 60.
   • Dalyvių amžius 7 – 18 m.
   • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 3 EUR (dalyviams pagal Kultūros paso programą iki 2024-09-01 – 2 Eur)

I dalis. Kelmės krašto muziejuje dalyviams skiriamos užduotys.
II dalis. Ekskursija po Kelmę, vietas, susijusias su Kelmės miesto istorija.
Lankymo objektai: Kelmės dvaras, Kelmės reformatų bažnyčia, Kelmės miesto centras, Juozo Liaudansko skulptūros, Kelmės rajono savivaldybės pastatas, Kelmės katalikų bažnyčia, senosios ir naujosios kapinės, buvusios liuteronų kapinės, Kražantės upė, paminklas žuvusiems partizanams atminti, paminklas rašytojui Broniui Laucevičiui-Vargšui, senasis vandens malūnas.
III dalis. Atliktų užduočių apibendrinimas Kelmės krašto muziejuje.

   • Kaina 1 dalyviui – 3 EUR

Užsiėmimas vyksta keliose vietose. Dalyviai yra muziejininko vedami nuo vieno Kelmės dvaro ansamblio pastato prie kito, vėliau per rūmų sales. Užsiėmimo metu moksleiviai išgirsta Kelmės krašto tarme sekamas sakmes, patys suvaidina vienos sakmės pabaigą, pamokomi tarmiškai kalbėti apie tradicinę senųjų Kelmės krašto gyventojų buitį ir papročius. Programos pabaigoje dalyviai pamokomi „kulti“ spragilais, tarmiškai dainuojant kūlėjų dainelę.

   • Trukmė – 1 val.
   • Dalyvių skaičius – iki 30
   • Dalyvių amžius – 7-14 m.
   • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 2 EUR.
   • Užsiėmimas užsisakomas iš anksto tel. 8 427 61065.

Užsiėmimo dalyviai trumpai supažindinami su pinigų atsiradimu, jų raida, lito istorija. Naudojantis muziejaus ekspozicijoje esančia medžiaga pristatoma 1918 m.vasario16 Nepriklausomybės akto signataro, Lietuvos kredito banko valdybos nario Jono Smilgevičiaus veikla ir moralės nuostatos. Praktinio užsiėmimo metu dalyviai nusikaldina pirmąjį Lietuvos litą (1925 m.) Šiuo metu Lietuvoje cirkuliuojant eurui simboliškai nusikalti suvenyrinį pirmąjį tarpukario Lietuvos litą įdomu visiems, nes dauguma nėra matę kaip atrodė pirmasis nepriklausomos Lietuvos litas.

   • Trukmė 1val.  – 1val. 20 min.
   • Dalyvių skaičius – iki 30.
   • Dalyvių amžius – 16+
   • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 1 Eur.

Užsiėmimai organizuojami Užvenčio kraštotyros muziejuje (P. Višinskio g. 1, Dvarčiaus k., Užvenčio sen., Kelmės r.).
Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel.: 862434418,
El. p.:  uzvenciomuziejus@gmail.com

Pasigamink muilą pats

Užsiėmimo dalyviai supažindinami su muilo gamybos ištakomis pasaulyje ir Lietuvoje, sužino iš ko ir kaip gaminamas muilas. Muilo gamintojai pasineria į kvapų pasaulį, nes praktinio užsiėmimo metu  naudojami įvairūs eteriniai aliejai, augaliniai priedai, medus ir kt. Visi programos dalyviai pasigamina po muilo gabaliuką. Savo rankomis pagamintas muilas – puiki dovana sau pačiam ar artimiesiems.

   • Trukmė 1 val. 30 min. – 1 val. 50 min.
   • Dalyvių skaičius 7 – 12
   • Dalyvių amžius  7+
   • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui 4 Eur

Užsiėmimai vyksta Užvenčio kraštotyros muziejuje (P. Višinskio g. 1, Dvarčiaus k., Užvenčio sen., Kelmės r.).
Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel.: 862434418,
El. p.: uzvenciomuziejus@gmail.com

Muziejininkas vaizdžiai, vaikams prieinama forma papasakoja apie vieną iš didžiausių per Lietuvos teritoriją tekančių upių – Ventą, kuri pradeda tekėti iš Medainio ežerėlio netoli Užvenčio. Pristatomi senieji žaislai – tošiniai laiveliai.

Praktinio užsiėmimo metu (žaislo kūrimas)  dalyviai skatinami savarankiškai mąstyti, kurti, ugdyti savo vaizduotę. Iš nuvirtusio medžio žievės ir kitų gamtinių medžiagų gaminami laiveliai. Esame pasiruošę keliauti prie Ventos!

   • Trukmė – 1 val. 30 min.
   • Dalyvių skaičius – iki 15
   • Dalyvių amžius  7+
   • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 3 Eur.

Užsiėmimai vyksta Užvenčio kraštotyros muziejaus salėje ir Užvenčio dvaro parke (P. Višinskio g. 1., Dvarčiaus k., Užvenčio sen., Kelmės r.).
Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel.: 862434418,
El. p.: uzvenciomuziejus@gmail.com

Tai kūrybinė kelionė seno parko alėjomis, Ventos pakrante, takeliais, kuriais daugiau kaip prieš šimtą metų vaikščiojo rašytoja Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana, kurios metu galima atpažinti vietas, aprašytas jos žymiausioje apysakoje „Sename dvare“.

I dalis. Dalyviai supažindinami su rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos biografija, asmenybe ir muziejuje esančia jos gyvenimo ir kūrybos ekspozicija.
II dalis. Dalyviai gauna užduočių lapus su Šatrijos Raganos kūrinių ištraukomis, pagal kurias identifikuojama Šatrijos Raganos kūryba ir Užvenčio dvaro erdvės.
III dalis. Dalyviai, naudodami retą grafikos techniką – monotipiją, ant popieriaus lapo atsispaudžia vienetinį Užvenčio dvaro vaizdą.

   • Trukmė 1 val. 30 min. – 1 val. 50 min.
   • Dalyvių skaičius – iki 30
   • Dalyvių amžius 17+
   • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 3 Eur (dalyviams pagal Kultūros paso programą iki 2023-06-30 užsiėmimo kaina – 1,5 Eur)

Užsiėmimai vyksta Užvenčio kraštotyros muziejuje (P. Višinskio g. 1, Dvarčiaus k., Užvenčio sen., Kelmės r.).
Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel.: 862434418,
El. p.:  uzvenciomuziejus@gmail.com

Užsiėmimo metu rodomas filmukas apie Jono Garalevičiaus asmenybę, jo  sukurtus vargonus. Pristatomi jo gyvenimo faktai. Lankoma Žalpių bažnyčia, kurioje yra J. Garalevičiaus restauruoti vargonai. Lankomas kapinėse  J. Garalevičiaus kapas – mauzoliejus.

   • Trukmė – 45 min.
   • Dalyvių skaičius – iki 20
   • Dalyvių amžius 1 – 10 klasės
   • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 2 Eur.

Užsiėmimai vyksta Žalpių krašto muziejuje (Pėriškių 20, Žalpiai, Pakražančio sen., Kelmės r.).
Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel.: 861021966,
El. p.:  zalpiai@gmail.com

Edukacinės programos – užsiėmimo dalyviai susipažins su Lietuvos istorijai svarbiomis datomis: Vasario 16-ąja ir Kovo 11–ąja, „Baltijos keliu“ ir Sausio 13-ąja; Lietuvos bei Kelmės miesto ir rajono iškiliomis politinėmis asmenybėmis, visuomenės veikėjais, nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo signatarais.

Naujai įgytų žinių įtvirtimui vaikai, susiskirstę į komandas, bandys kuo greičiau įveikti įvairias užduotis, patys bandys duotos medžiagos pagalba atkurti ir sudėlioti  eilės tvarka svarbiausius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įvykius.

   • Trukmė – 45 min.
   • Dalyvių skaičius – iki 30
   • Dalyvių amžius 5 – 8 klasės
   • Užsiėmimo kaina – 2 Eur.

Užsiėmimo metu rodomas filmukas apie Jono Garalevičiaus asmenybę, jo  sukurtus vargonus. Pristatoma Jeronimo Ralio veikla, jo gyvenimo faktai. Skaitomos ištraukos iš Homero ,,Odisėjos“.  Rodomos skaidrės apie Kazimiero Ralio veiklą Steigiamąjame Seime ir kt. Atliekamos  užduotys apie Lietuvos istoriją, jos įvykius bei žmones.

   • Trukmė – 45 min.
   • Dalyvių skaičius – iki 20
   • Dalyvių amžius 1 – 10 klasės
   • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 2 Eur.

Užsiėmimai vyksta Žalpių kraštotyros muziejuje ( Pėriškių 20, Žalpiai, Pakražančio sen., Kelmės r.).
Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel.: 861021966,
El. p.: zalpiai@gmail.com

Užsiėmimas – ekskursija susideda iš trijų dalių.

1 dalis: P. Višinskio memorialiniame muziejuje Ušnėnuose dalyviai supažindinami su ekspozicija, vyksta užsiėmimas-konkursas „Povilo Višinskio gyvenimas ir veikla“.

2 dalis: Užvenčio kraštotyros muziejuje dalyviai supažindinami su rašytojos Šatrijos Raganos ir Nepriklausomybės akto signataro Jono Smilgevičiaus gyvenimo pėdsakais mūsų krašte.

3 dalis: pažintinė ekskursija po Šaulių organizacijos įkūrėjo  Vlado Putvinskio  Graužikų ir Šilo Pavėžupio dvarus, į istoriją įėjusius kaip draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo ir lietuvybės skleidimo centrus.

   • Trukmė – 3 val.
   • Dalyvių skaičius – iki 40
   • Dalyvių amžius 9-12 klasės
   • Edukacinio užsiėmimo – ekskursijos kaina 3 Eur

Užsiėmimai vyksta ketvirtadieniais  nuo 10 iki 13 val. P. Višinskio memorialiniame muziejuje (Ušnėnų k., Užvenčio sen., Kelmės r.), Užvenčio kraštotyros muziejuje (Dvarčiaus k., Užvenčio sen., Kelmės r.) ir Vlado Putvinskio Graužikų ir Šilo Pavėžupio dvarvietėse (Kelmės r.).

Informacija teikiama ir užsakymai priimami tel.: 842761065, 868516108.
El p.:  kelmesmuziejus@gmail.com

SENIEJI ŽAIDIMAI

Edukacinė programa skirta 1 – 5 klasių moksleiviams. Programos tikslas – žaidžiant supažindinti su etnine kultūra. Pasakojama žaislų atsiradimo istorija, pristatomos medžiagos, iš kurių buvo gaminami žaislai bei gaminimo procesas. Edukacinės programos metu dalyviai žaidžia senovinius žaidimus, kurių metu susipažįsta su senaisiais buities daiktais, žaislais.

   • Užsiėmimų trukmė – 1 val.
   • Dalyvių skaičius – iki 20 asmenų
   • Edukacinės programos kaina – 2 Eur
   • Programos kaina grupei (jei grupėje mažiau nei 10 asmenų) – 20 Eur

ŽALPIŲ KRAŠTOTYROS MUZIEJUJE

PAMOKA TARPUKARIO PRADŽIOS MOKYKLOJE

Žalpių kraštotyros muziejus, įsikūręs istoriniame prieš šimtą metų pradėtos statyti Žalpių pradžios mokyklos pastate, kviečia į atkurtą, visą mokyklos istoriją apimančią, klasę – ekspoziciją. Čia bus galima susipažinti su Žalpių mokyklos statymo istorija, su praėjusio laikmečio vadovėliais, mokyklos aplinka.  Nuskambėjus skambučiui ir tradicinei tarpukario laikų maldai, vaikai bus pakviesti  į dailyraščio pamoką, kurioje turės galimybę pasipraktikuoti rašyti plunksnakočiais.

   • Trukmė – 45 min.
   • Dalyvių skaičius – 14
   • Dalyvių amžius – 1-12 kl.
   • Užsiėmimo kaina vienam dalyviui – 2 Eur
   • Informacija tel. 8 610 21 966