Aiškinamasis raštas. 2021 II ketvirčio

Aiskinamasis_rastas_2021_II_ketvircio