Muziejininko-etnografo pareigybės lygis –A2

Pagrindinės funkcijos:

 • Rengia etninės kultūros  sklaidos ekspozicijas ir parodas;
 • Rengia etninės veiklos projektų finansavimo paraiškas ir įgyvendina projektus;
 • Rengia ir vykdo turistams pagal amžiaus grupes  pritaikytus  edukacinius  etninės kultūros sklaidos užsiėmimus;
 • Organizuoja Kelmės dvaro ansamblio erdvėms pritaikytus    tradicinių kalendorinių švenčių renginius;
 • Komplektuoja, sistemina ir tvarko etnografinių eksponatų rinkinį;

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • privalo turėti aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintiną išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte  aukštojo mokslo kvalifikacija humanitarinių mokslų studijų  srities;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais muziejų veiklą;
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba ir mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
 • Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;

Pareiginės algos koeficientas nuo 0,84 iki 0,94

(nuo 749 iki 839 Eur neatskaičius mokesčių, už 0,5 etato)

Dokumentai priimami iki  2024-04-22

Pretendentai el. paštu: kelmesmuziejus@gmail.com privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentų atrankos forma – dokumentų analizė ir pokalbis.

Papildoma informacija apie atranką teikiama: el. p. kelmesmuziejus@gmail.com

ir tel. +370 614 94140 arba +370 427 61065

 

KKM-muziejininko-etnografo-pareigybes-aprasymas