Kelmės krašto muziejui bendradarbiaujant su VšĮ „Užvenčio pegasas“, 2022  metais dienos šviesą išvydo leidinys – fotoalbumas „Užventis MENE I-XII. 2009-2021”. Projektas iš projekto  – taip atsirado šio leidinio idėja. Viskas prasidėjo nuo iš Užvenčio krašto kilusio tautodailininko,  meno kūrėjo, Lietuvos kalvių kalvio, Kelmės krašto garbės ženklo žymūno Vytauto Jaručio inicijuotų meninės kalvystės kūrybinių stovyklų.  Užventis MENE – taip vadinasi tarptautinė kalvystės ir šamoto skulptūrų kūrybinė stovykla ir akvarelės pleneras, kurie Užventyje vyksta nuo 2009 metų. Taigi kilo mintis šio kūrybinio projekto metu sukauptą medžiagą suglausti ir išleisti knygos formatu. Fotoalbume koncentruotai perteikiami šių dailės sričių kūrybiniai procesai Užventyje ir jų metu sukurti, išliekamąją vertę turintys meno kūriniai.
Prioritetinė  Užventis MENE  meninės kalvystės kryptis – kryždirbystė – unikali lietuvių liaudies meno šaka, įrašyta į UNESCO šedevrų sąrašą. Didžiąją dalį Užventis MENE kūrinių, sukurtų 2009-2021 metais, sudaro vertingi kryždirbystės darbai, šalia kurių per šį laikotarpį sukurta ir  nemažiau vertingų pasaulietinio turinio kūrinių. Taip pat stovyklų metu sukurta 30 geležinių kryžių ir saulučių, sudarančių šiuolaikinės tautodailės kūrinių kolekciją, kuri perduota Užvenčio kraštotyros muziejui. Per dvylikos metų laikotarpį  kalvystės kūrybinėse stovyklose Užventyje kūrė dvidešimt šeši kalviai. Nuo 2019 metų čia kuriamas pirmasis Lietuvoje šamoto skulptūrų parkas. Užventyje kūrė penki Lietuvos ir Latvijos keramikos meistrai. Pagal unikalią technologiją šiuo metu sukurtos šešios didelio formato šamoto skulptūros Ventos kultūrinės atminties tematika. Akvarelės technika kuriantys dailininkai pasirinkti neatsitiktinai – tai siejama su iš Užvenčio kilusiu žymiu akvarelės meistru E. Urbanavičiumi. 2009-2021 m. Užventyje kūrė trisdešimt devyni akvarelės meistrai iš Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos, jų nulietose akvarelėse atsispindi šio krašto grožis.
Tad visa šio projekto medžiaga ir sugulė į didelio leidinio puslapius, fotografijomis atspindinčius skirtingų dailės sričių kūrybos Užventyje esmę – organiškai suderinančią meninę intenciją ir krikščioniškas vertybes. Knygoje taikliai perteikta Užventis MENE kūrybos emocija ir rezultatas, galima pastebėti, kad jis nenutolęs nuo etninės kultūros krypties, didžiąja dalimi vystosi tradicine linkme, tačiau pastebima ir modernizuotos kūrybos atvejų. Vartant knygos puslapius pasidaro aišku, kad Užventis MENE – tai įvietinta amato, meno ir tikėjimo sintezė, tai nišinės dailės sritys, unikalūs Lietuvoje kūrybiniai darbai.
Leidinio parengiamieji darbai buvo atlikti vykdant Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą  projektą, spaudos darbus finansavo Kelmės rajono savivaldybė. Paramos fondo „Užvenčio pegasas“ išleistos knygos tiražas – 500 egzempliorių. Knyga visuomenei buvo pristatyta kūrybinės stovyklos Užventis MENE XIII metu. Ji svarbi Užventyje kūrusiai menininkų bendruomenei, Užvenčio krašto ir Kelmės rajono žmonėms, taip pat plačiajai visuomenei – reikšminga pažintine prasme. Šios knygos tekstai parengti Užventis MENE nuolat dalyvaujančio dailėtyrininko Vytauto Tumėno ir šio projekto kuratorės Mildos Balvočiūtės-Knyzelienės. Juose koncentruotai perteikiama kūrybinių sanbūrių Užventyje esmė. Knyga-fotoalbumas „Užventis MENE I-XII. 2009-2021”  reprezentuoja Užvenčio kraštą, pabrėžia mūsų rajono išskirtinumą.
Knygą norisi atsiversti vėl ir vėl – kai kurias fotografijas patyrinėti ramiai – tarsi pačiam pabūti tuo metu toje vietoje. Knygoje labai taikliai perteikta Užventis MENE kūrybinėms stovykloms būdinga skirtingų meno sričių sintezė, vyraujanti kūrybos nuotaika ir vietos atpažįstamumas. Palikti tušti knygos lapai tarsi sufleruoja, kad Užventis MENE turės tęsinį…

Parengė vyr. muziejininkė Milda Balvočiūtė-Knyzelienė