Kelmės krašto muziejuje saugomi dokumentai ir eksponatai, menantys Nepriklausomybės atgavimo laikotarpio įvykius Kelmės rajone. Dalį sukaupto archyvo sudaro Salomėjos Urbikienės ir Vytauto Urbiko archyvinė medžiaga.
Salomėjos Urbikienės, Sąjūdžio atsakingosios sekretorės, archyvas apima Sąjūdžio laikotarpį iki 1992 metų. Tai skirtingo lapų kiekio ir būklės sąsiuviniai, kuriuose fiksuoti Sąjūdžio seimelio protokolai; Kelmės rajono Sąjūdžio grupių koordinatorių sąrašas ir jų kontaktai; Seimelio tarybos narių sąrašas, jų kontaktai bei lankomumo žymėjimas; partijų ir judėjimų atstovų sąrašas ir jų kontaktai; Sąjūdį remiančių žmonių kontaktai; konferencijų, pasitarimų protokolai, renginių darbotvarkės, įvairūs kiti užrašai. Išlikusi „aukų knyga“; įvairūs rankraščiai, liečiantys Sąjūdį iki 1992 m. ir po 1992 m., Sąjūdžio suvažiavimus, minėjimus; prisiminimai, Sąjūdžio renginių programos, rankraščio kopija, kurioje aprašoma Lietuvos Sąjūdžio Kelmės skyriaus 10 metų laikotarpio veiklos apžvalga ir kt. dokumentai.
Vytauto Urbiko, sąjūdiečio, Lietuvos demokratų partijos (pirmoji nekomunistinė partija Sovietų Sąjungoje) Kelmės skyriaus įkūrėjo ir pirmininko archyve sukaupti Sąjūdžio suvažiavimų bendri dokumentai, dokumentų projektai, rezoliucijos; V. Urbiko kalbų, skirtų Lietuvos Sąjūdžio, demokratijos vystymo, santykių su LKP ir kitomis temomis rankraščiai; kalbos, skirtos Žemdirbių sąjūdžio suvažiavimams, seimeliams, konferencijoms; Kelmės rajono Sąjūdžio kaimo grupių sąrašai; rankraščiai (straipsnių laikraščiuose, mintys apie demokratiją, jos raidą Lietuvoje; Lietuvos demokratų partijos einamieji reikalai; LDP Žemaitijos Tarybos veikla; LDP įstatai, rinkimų programos; sutikimai būti LDP keliamais kandidatais į Seimo narius ir Kelmės r. tarybos narius, kiti dokumentai  ir pan.); medžiaga, susijusi su Povilu Pečeliūnu, LDP atkūrimo iniciatoriumi (1989 m.) ir kt. įvairūs dokumentai.
Parodoje „Sąjūdžio įvykiai“ pristatoma dalis S. Urbikienės ir V. Urbiko archyo iš Kelmės krašto muziejaus fondų. Tai – Sąjūdžio atributika, brošiūros, rinkimų lankstinukai, kvietimai, dokumentai.
Paroda skirta Sąjūdžio 35-iui paminėti.

Parodą parengė vyr. muziejininkė-archyvarė Kristina Milašauskienė