Birželio 5 d. ryte prie Kelmės krašto muziejaus rinkosi gausus būrys išvykos dalyvių. Atvyko Tytuvėnų, Pakražančio ir Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijų mokiniai, kurie autobusais išvyko į Palėkinio kaimą. Čia susirinkusieji paminėjo 1863 m. sukilimo 160-ąsias ir sukilimo dvasinio lyderio Antano Mackevičiaus 195-ąsias gimimo metines.
Renginį pradėjo Kelmės krašto muziejaus vyr. muziejininkas Rimantas Serva. Jis trumpai supažindino su XIX a. istoriniais įvykiais Lietuvoje ir jų sąsajomis su Kelmės rajonu. Vėliau renginio dalyviai žygiavo iki buvusios kunigo Antano Mackevičiaus sodybos vietos. 1828 m. birželio 26 d. čia gimė Antanas Mackevičius – lietuvių kunigas, vienas iš 1863 m. sukilimo vadų. Tėvai buvo smulkūs bajorai, sulaukęs 12 metų iškeliavo į Vilnių mokytis gimnazijoje, 1846–49 m. mokėsi Kijevo universitete. Vėliau grįžo į Lietuvą ir 1853 m. baigė Varnių kunigų seminariją. Nuo 1855 m. dirbo Paberžėje. Čia kunigaudamas 8 metus skleidė anticarines idėjas. 1863 pirmasis pradėjo sukilimą Kauno gubernijoje kai perskaitė sukilėlių manifestą ir su apie 250 žmonių būriu išėjo į Krekenavos miškus. Rusijos karinės vadovybės duomenimis, su A. Mackevičiaus būriu įvyko daugiau kaip 20 susirėmimų. Būrys buvo judrus, manevringas, palaikė ryšius su kitais būriais, jį rėmė vietos valstiečiai, dėl to po pralaimėjimų greitai atsikurdavo. 1863 12 17, kai rengėsi keltis per Nemuną, buvo suimtas. Tų pačių metų gruodžio 28 d. Kaune įvykdyta mirties bausmė pakariant.
Po trumpos pertraukėlės mokiniai susirinko prie liaudies meistro A. Akstino pastatyto stogastulpio ir pasivaišinę „sukilėlių“ koše pabandė atsakyti į viktorinos klausimus. Geriausiai atsakiusius dalyvius Kelmės krašto muziejaus direktorė D. Žalpienė apdovanojo suvenyrais.
Šią edukacinę programą-išvyką organizavo Kelmės krašto muziejus, Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kelmės švietimo pagalbos tarnyba ir Kelmės rajono istorijos mokytojų metodinis būrelis.

Informaciją parengė vyr. muziejininkas Rimantas Serva