Šiemet sukanka 120 metų kai gimė Jonas Vadeikis – Kelmėje gyvenęs mokytojas, kraštotyrininkas, vertėjas, pirmasis Lietuvoje išvertęs garsaus vokiečių rašytojo Karl May kūrinius.

Jonas Vadeikis gimė 1903 m. balandžio 6 d. Pupėnų kaime, Kražių valsčiuje. 1926 m., baigęs Kražių „Žiburio“ gimnaziją, įstojo mokytis į Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakultetą (studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, istoriją, pedagogiką). 1933–1935 m. tarnavo  Lietuvos kariuomenėje.

Paskatintas kalbininko Jurgio Talmanto išvertė pirmasis Lietuvoje iš vokiečių kalbos Karl May romanus „Sidabro ežero  turtai“, „Per dykumą“, „Vinetu“.

1936 m. baigęs universitetą dirbo mokytoju Plungėje (kapucinų progimnazijoje), Linkuvoje. Po ketverių metų grįžta į  Kelmę, kur pradžioje mokytojauja, o nuo 1945 m. iki 1951 m. dirba Kelmės gimnazijos direktoriumi. Vėliau Jonas Vadeikis vadovavo Kelmės  švietimo skyriaus pedagoginiam kabinetui, iki 1966 m. buvo Elvyravos mokyklos direktoriumi.

Jis buvo  žymus  kraštotyrininkas. Visą gyvenimą rinko  padavimus  apie piliakalnius, užrašinėjo žmonių pasakojimus bei atsiminimus. J. Vadeikis surinko daug vertingos medžiagos iš lenkiškos spaudos ir parašė Kelmės miesto istoriją. Parengė daugiau kaip šimtą straipsnių apie gimtojo rajono gyvenvietes, kultūros paminklus, praeities įvykius. Mirė 1982 m. sausio   20 d., išgyvenęs  79 metus.

Informaciją parengė vyr. muziejininkas Rimantas Serva