Nuo senovės, kovo 10-ąją, Lietuvoje švenčiama 40-ies paukščių diena. Ši diena siejama su masiniu paukščių grįžimu tėviškėn. Maždaug keturiasdešimt paukščių rūšių kasmet išskrenda iš Lietuvos žiemoti į kitas šalis, o pavasarį sugrįžta. Lietuvoje, įsigalėjus krikščionybei, ši diena imta vadinti ir 40-ies kankinių, kurie IV amžiuje žuvo dėl savo tikėjimo išpažinimo, diena.
Stebėdami paukščių elgseną žmonės spėdavo, kokie bus orai. Tai padėdavo planuoti ar net pradėti kasmetinius ūkio darbus.
Kovo 10-oji buvo paminėta ir Kelmės krašto muziejuje. Vykusio edukacinio užsiėmimo metu, dalyviai klausėsi pasakojimo apie sparnuočių motyvą tautosakoje ir liaudies mene. Taip pat buvo galima nusilipdyti molinę švilpynę.