Victor’as David’as Brenner’is (Viktoras Deividas Breneris) gimė 1871 m. birželio 12 d. Šiauliuose, juvelyro ir antspaudų gamintojo šeimoje. Paaugęs berniukas padėjo tėvui vykdyti nesudėtingus užsakymus. Tėvo padedamas, 1887 m. įsteigė graverio dirbtuvėlę Šiauliuose ir pradėjo dirbti savarankiškai. 1889 m. Victor’as kartu su tėvais persikėlė gyventi į Kauną, kur pagarsėjo kaip talentingas graviravimo meistras. 1890 m. emigravo į JAV ir apsigyveno Niujorke. Mokėsi Cooper Union koledže, dirbo Niujorko metalinių ženklų ir medalionų dirbtuvėje. Už kompozitoriaus L. van Bethoveno sukurtą medalį gavo finansinę paramą ir išvyko studijuoti į Paryžiaus Juliano akademiją. 1898-1900 m. mokėsi Juliano akademijoje pas žymųjį Prancūzijos medalininką Louic Oscar’ą Roty (1846-1911).

1900 m. V. D. Brenner’is su savo darbais dalyvavo Pasaulinėje parodoje Paryžiuje, kur jo kūryba buvo įvertinta aukščiausiu apdovanojimu. Apie V. D. Brenner’io darbus labai gerai atsiliepė ir garsus prancūzų skulptorius Auguste‘as Rodin’as (1840-1917), pranašaudamas šiam menininkui puikią kūrybinę karjerą. Per savo karjerą skulptorius sukūrė daugiau nei 125 medalius, plaketes, biustus ir portretus.

Victor’as David’as Brenner’is mirė 1924 m. balandžio 5 d. Palaidotas Mount Judah kapinėse Ridžvudo mieste, Niujorko valstijoje. Labiausiai V. D. Brenner’is išgarsėjo dėl 1907 m. sukurto prezidento Abraham’o Lincoln’o atvaizdo, panaudoto vadinamajam Lincoln’o 1 centui, pirmąkart kaldintam 1909 m. minint šio JAV prezidento gimimo 100-ąsias metines. V. D. Brenner’io sukurtas JAV prezidento A. Lincoln’o atvaizdas ant vieno cento nominalo monetų kaldinamas iki šiol.

JAV gyvenusio išeivijos lietuvio kolekcininko Aleksandro Mykolo Račkaus (1893-1965) dėka surinkta apie 30 geriausių skulptoriaus V. D. Brenner’io plakečių ir medalių. A. M. Račkus, nuo 1910 m. gyvendamas Amerikoje, susidomėjo šio garsaus JAV skulptoriaus ir medalininko, Šiauliuose gimusio litvako Victor’o David’o Brenner’io kūryba ir pradėjo kaupti jo darbus. 1935 m. kolekcininkas į Lietuvą atvežė savo surinktą numizmatikos kolekciją ir V. D. Brenner’io darbų rinkinį, juos perdavė Valstybinei archeologijos komisijai. 1936 m. lapkričio 6 d. Švietimo ministerijos Kultūros departamentui buvo perduoti visi Valstybės archeologijos komisijos žinioje buvę A. M. Račkaus rinkiniai. V. D. Brenner’io kūriniai saugomi Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Numizmatikos skyriuje. Sutvarkytas ir suinventorintas A. M. Račkaus rinkinys pirmą kartą visuomenei buvo parodytas 1991 m. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus jubiliejinėje 70-mečio parodoje.

Šioje parodoje eksponuojamos Victor’o David’o Brenner’io 1897-1920 m. sukurtų kūrinių nuotraukos.

 

Paroda skirta Europos žydų kultūros dienoms Lietuvoje paminėti.

Paroda veiks: 2022-09-08 – 09-30.