Pirmieji žvalgomieji archeologiniai tyrimai Kelmės dvaro sodybos teritorijoje buvo atlikti 1999 m. (tyr. S Sercevičius) šalia dvaro vartų pastato, kur aptiktos mūrinės tvoros liekanos,  2006 m. (tyr. I. Vaškevičiūtė, B. Dakanis )  prie Kelmės dvaro rūmų Š, R ir P sienų. 2009 m. (tyr. V. Morkūnas, B. Dakanis) Kelmės dvaro sodybos svirno aplinkoje, 2011m. (tyr. E. Vasiliauskas) Kelmės dvaro rūsyje. 2015 m. (tyr. V. Ostešenkovienė) Kelmės dvaro rūmų Š R pusėje. 2017 m. buvo rengiamas Kelmės dvaro parko sutvarkymo projektas, kuriame numatyta remiantis ikonografine medžiaga atkurti XIX a. pab. – XX a. pradžios dvaro teritorijos takų tinklą – parterio žiedą ir takus dvaro teritorijos ŠV ir ŠR dalyje, archeologiniai žvalgymai buvo atlikti 2018 m.(tyr. V. Ostašenkovienė). Tyrimų vietose užfiksuotas permaišytas  sluoksnis su įvairių laikotarpių archeologiniais radiniais – kaimiškos ir glazūruotos keramikos, fajanso, porceliano ir stiklinių indų šukėmis, plokštinių ir karnizinių koklių fragmentais, geležiniais dirbiniais. Radiniai datuojami XVI a. pabaigos – XX a.

2022 m. Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė skyrė lėšų 22 geležiniams dirbiniams, rastiems Kelmės dvaro teritorijoje,  restauruoti. Restauravimo-konservavimo darbus atliks Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus restauravimo skyrius.

Parodą parengė fondų saugotoja Birutė Radavičienė