Mūsų mama, močiutė, promočiutė Birutė Vagonienė (g. 1927 m. ) visą savo aktyvų gyvenimą atidavė mokyklai – dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Buvo reikli, bet teisinga, suprantanti kiekvieną vaiką. Po tvirtu charakteriu slėpėsi ir tebesislepia jautri siela, nepaprastai subtiliai ir meniškai jaučianti spalvas ir atspalvius. Nuo vaikystės mus šildė mamos megzti raštuoti megztiniai ir šalikai. Vėliau jais didžiavosi anūkai. Mamos fantazija ir gilus spalvų pajautimas sugulė į jos siuvinėtus kilimus, iš šiaudelių pintus kryžius ir skrynutes, ir iš plastilino nulipdytus paveikslus su įvairiaspalvėmis gėlėmis.

Pirmame sąsiuvinyje, kuriame yra sukataloguoti ąsotėliai, yra įrašas – „Susidomėjau ąsotėliais per šventas 1989 m. Velykas.“ Pirmasis ąsotėlis „nuo seno buvęs pas mus. Pirktas greičiausiai Skirmantės (dukters)“, bet mama pažymi, jog kolekcijos pradžią vainikuoja iš kaimynės Z. Janavičienės „nusavintas“ ąsotėlis. Paskutinis įrašas (2021-07-15) byloja, jog kolekciją sudaro 1314 ąsotėliai. Kolekcijoje ąsotėliai parvežti iš 34 šalių. Parodoje eksponuojama 1161. Jie turi priklijuotą numerį ant dugno, o apie jį galima paskaityti trijuose storuose sąsiuviniuose – kas, kada ir iš kur parvežė.

Į kolekciją ąsotėliai atkeliavo iš mugių, vykusių visoje Lietuvoje, iš sendaikčių parduotuvių ir turgų. Didžiausia dalis vaikų ir anūkų, draugų ir pažįstamų buvo parvežta iš įvairiausių šalių.

Mamos paklausus, koks ąsotėlis jai gražiausias, atsakymas buvo – „visi man patys gražiausi.“

Dėkojame visiems, kurių padovanoti ąsotėliai atkeliavo į mamos kolekciją ir ją praturtino.

 

Dukra Živilė Vagonytė-Sodaitienė