Buityje mus supa daug daiktų: senų, gražių, paprastų, įdomių ar mažiau įdomių. Vieni iš jų buvo vertingi prieš daugelį ar keletą metų ir dabar jie atrodo kaip ir nebereikalingi, bet jie gali sudominti jaunesnę kartą. Galvojant apie „tvarų vartojimą“ daugelį daiktų galima prikelti antram gyvenimui, jei daiktas nereikalingas, pasiūlyti jį kažkam kitam, parduoti sendaikčių parduotuvėje ar padovanoti muziejui.

Daugelis daiktų mums brangūs, nes susiję su įvairiais prisiminimais. Kartais tikroji daikto vertė slypi jo istorijoje. Tos daiktų istorijos dažnai sieja mus su brangiais žmonėmis, reikšmingais mūsų gyvenimo įvykiais arba su mūsų šeima, gimine, mūsų seneliais, o kartais ir proseneliais.

Į kvietimą „prakalbinti daiktą“ atsiliepė 12 daiktų vertę suprantančių žmonių. Įdomių, brangių daiktų parodai pateikė: Aldona Šimkienė, Regina Augustienė, Petras Norkus, Meilutė Masalskienė, Teresė Kančiauskienė, Danguolė Morkaitienė, Vladislava Andrulienė, Elena Pipirienė, Zinaida Genienė, Ramutė Kurlinkienė, Juozas Klimašauskas, Janina Každailienė.

Dėkojame Kelmės Trečiojo Amžiaus universitetui (TAU) ir jo koordinatorei Janinai Každailienei už bendradarbiavimą šioje parodoje.