Kelmės krašto muziejuje eksponuojama paroda „Kaltiniai kryžiai ir saulutės“ – tai mažosios architektūros paminklų viršūnės, atskleidžiančios tradicinių saulučių vizualinį grožį, formų įvairovę, simboliškai užkoduotą prasmę. Parodoje galima išvysti visą šiuolaikinės kalviškosios kryždirbystės įvairovę Lietuvoje, atstovaujamą žymiausių Lietuvos kalvių iš visų etnografinių Lietuvos regionų. Didelė kalvių dalis yra yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos nariai, turintys oficialų meno kūrėjo statusą. Parodos eksponatai – iš Užvenčio kraštotyros muziejaus šiuolaikinės meninės kalvystės kūrinių kolekcijos, suformuotos per pastaruosius du metus. 2020 metais Užvenčio kraštotyros muziejaus nuosavybe tapo 18 šalies kalvių, dalyvavusių Užvenčio kūrybinėje stovykloje, sukurtos tradicinės geležinių kryžių viršūnės. 2021 metais kalvių sambūris praturtino muziejų naujai nukaltais 12 kryžių-saulučių. Pasak menotyrininko Vytauto Tumėno, tradicinę kryždirbystę reprezentuojančioje kolekcijoje „iš pirmo žvilgsnio visi kryžiai persmelkti gilios tradicijos dvasios“. Tačiau įdėmiau pažvelgę galime atrasti, „kad vienų kryžių elementai itin artimi būdingiems metalo kryždirbystės plastinės kalbos principams (J.Kavaliauskas, S. Kronis, Č. Pečetauskas, T. Pacaitis), o kituose – daugiau naujovių, laisvesnių interpretacijų, aliuzijų į vaistažolių, pasaginių mėnulių, daugialypių kryžių siluetus, kryžmiškų žvaigždžių (A. Janulis,  A. Degė, R. Gudaitis, A. Sodaitis, V. Mikuckis, S. Špukas, R. Grekavičius, D. Vilius, E. Sinkevičius, E. Pokvytis), keli ir modernesnės, romantiškos interpretacijos kryžiai, kuriuose, pavyzdžiui, panaudoti rožių bei kosminių kūnų vaizdiniai (A. Janulis, A. Jukumas). Vieni jų itin artimai seka senąją tradiciją, kiti ją interpretuoja kiek laisviau“ – sakė V. Tumėnas. Geležinių kryžių viršūnių autoriai: A. Degė, R. Grekavičius, R. Gudaitis, A. Janulis, A. Jukumas, J. Kavaliauskas, S. Kronis, E. Latėnas, V. Mikuckis, T. Pacaitis, Č. Pečetauskas, E. Pokvytis, E. Rimkūnas, E. Sinkevičius, V. Slavinskas, A. Sodaitis, S. Špukas, D. Vilius, E. Vronskis.  Šia, muziejuje tikslingai sudaryta kalvystės kūrinių kolekcija, siekiama garsinti kalviškos kryždirbystės tradiciją bei Užvenčio kalvystės sambūrio reikšmę šios tautodailės srities plėtrai. Priminti, jog išsaugotos ir puoselėjamos kryždirbystės tradicijos užima svarbią vietą žmogaus ir tautos gyvenime, palaiko tautos nacionalinę savimonę, išlaiko etines vertybes, išryškina jų svarbą Lietuvai.

Parengė vyresnioji muziejininkė Milda Balvočiūtė-Knyzelienė

 

Paroda veiks 2021-12-06 2022-01-30