2021 m. buvo parengta ir atnaujinta Kelmės krašto muziejaus svetainė www.kelmesmuziejus.lt. Projektą „Internetinių paslaugų plėtra Kelmės krašto muziejaus svetainėje“ finansavo Lietuvos kultūros taryba. Vienas iš atnaujintos svetainės tikslų buvo, be muziejaus rengiamų virtualių parodų publikavimo, pakviesti sukurta platforma pasinaudoti ir vietos bendruomenę pasiūlant jai teikti medžiagą parodoms Kelmės istorijos tema. Taip buvo parengta muziejaus ir Trečiojo amžiaus universiteto ( TAU ) virtuali paroda „Kelmės istorijos atspindžiai nuotraukose“.

Parodos nuotraukų, apimančių laikotarpį nuo 4 iki 8 dešimtmečio, tematika plati. Pateiktose nuotraukose atsispindi Kelmės miesto, sodybų vaizdai, labai įdomios nuotraukos, susijusios su žemės ūkio darbais, šeimos šventėmis bei laisvalaikio pramogomis. Daug kelmiškių peržiūrėję virtualią parodą ras save buvusių darbo kolektyvų (Kelmės ligoninės, Kelmės ligoninės tuberkuliozės skyriaus, Kelmės duonos kombinato, laikraščio „Komunistinis žodis“, Kelmės vaistinės, Kelmės pieninės, Kelmės san. epideminės stoties, Kelmės rajkoopsąjungos, Kelmės visuomeninio maitinimo) ar meno kolektyvų („Pergalės“ kolūkio saviveiklininkų, Kelmės kultūros centro mišraus choro, Kelmės mažojo teatro, mokytojų meno kolektyvo, Kelmės kultūros centro pramoginių šokių kolektyvo, estradinio ansamblio) nuotraukose. Dalyje nuotraukų – Kelmės darželio auklėtiniai ar mokyklų moksleiviai, kurie šiuo metu jau – penkiasdešimtmečiai ar šešiasdešimtmečiai.

Didelė dalis fotografijų vertingos savo unikalumu, o jų eksponavimas virtualioje erdvėje muziejaus svetainėje išsaugos jas ir padarys prieinamas visiems.

Parodai nuotraukas iš savo asmeninių archyvų pateikė: Genovaitė Mačianskienė, Vitalija Kučinskienė, Teresė Kančiauskienė, Salomėja Klevinienė, Regina Vilmanienė, Regina Endriušaitienė, Nijolė Gedvilienė, Benediktas Morkaitis, Marija Bartkutė-Gardauskienė, Juozas Klimašauskas, Janina Každailienė, Edita Dzvankauskienė, Dalė Savickienė ir Aldona Dirbanauskienė.

Muziejus labai dėkoja visiems, pateikusiems nuotraukas virtualiai parodai „Kelmės istorijos atspindžiai nuotraukose“.


Kelmės miestas, sodybos, gėlių darželiai


Darbo kolektyvai


Žemės ūkio darbai


Vestuvės


Krikštynos, Pirmoji Komunija


Laisvalaikis


Meno kolektyvai


Meno ir sporto šventės


Šeimos


Vaikai


Moksleiviai, studentai