Kelmės krašto bažnyčių religiniai paveikslėliai

Religinis paveikslėlis  saugomas maldaknygėje ir naudojamas kaip žymeklis, kartais vadinamas maldyno paveikslėliu.  Juos platino kunigai, dovanodami kalėdojimo metu, vaikams – Pirmosios Komunijos ir kitomis progomis. Kunigai, klebonai užsakydavo ar įsigydavo paveikslėlių savo parapijos, bažnyčios globėjo tema (pvz., Šv. Kazimiero, Šv. Antano ir kt.), kunigų primicijų proga (naujai įšventinto kunigo pirmos iškilmingai laikomos mišios ir teikiamas palaiminimas), o kiti skirti įvairiems religinio gyvenimo renginiams.  Buvo leidžiami ir proginiai atvirukai – pavyzdžiui, statomos naujos bažnyčios išspausdintas projektas ar jau pastatytosios vaizdas buvo kaip labdaros, pašalpos ženklas jį įsigijusiems. Dauguma senųjų (iki 1940-ųjų metų) paveikslėlių buvo spausdinama užsienyje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Lenkijos spaustuvėse, o tekstai – ne tik ten, bet jau ant išspausdintų paveikslėlių papildomai pridedami Lietuvoje. Patys rečiausi, nes tiražas buvo labai ribotas, kunigų primicijų paveikslėliai, juos išdalindavo renginio metu bažnyčioje, keletą  kunigai pasilikdavo sau. Paveikslėliuose galima rasti duomenų parapijų ir šeimų istorijoms, kunigų biografijoms.

Parengė fondų saugotoja Birutė Radavičienė.  Parodą muziejaus interneto svetainėje patalpino vyr. muziejininkė-archyvarė Kristina Milašauskienė.

Last year I wrote about why booking too far in advance can be dangerous for your business, and this concept of margin so eloquently captures what I had recognized had been my problem: I was so booked up with clients that I wasn’t leaving any margin for error, growth, planning, or reflection.