Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataro Antano Račo apdovanojimai

Antanas Račas (1940 – 2014) – pedagogas, Lietuvos ir Kelmės rajono politinis bei visuomenės veikėjas, Kovo 11-osios Akto signataras. Baigė Šakių rajono Kidulių vidurinę mokyklą, tarnavo sovietiniame Šiaurės laivyne. 1962–1967 metais Vilniaus universitete studijavo germanistiką, įgijo filologo kvalifikaciją. Dirbo Zarasų rajono Degučių aštuonmetėje mokykloje, vėliau to paties rajono Avilių aštuonmetėje mokykloje direktoriaus pavaduotoju. 1968–1976 metais – Kelmės rajono Šaukėnų vidurinės mokyklos direktorius. Iki 1990 m. dirbo Kelmės II-ojoje vidurinėje mokykloje vokiečių kalbos mokytoju. 1990 m. kovo 4 d. – išrinktas Lietuvos TSR  Aukščiausiosios Tarybos deputatu. 1990 m. kovo 11 d. balsavo už Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimą. 1992–1996 m. ir 1996–2000 m. Seimo narys. 2003–2007 m. ir 2007–2008 m. buvo Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys. Po 1991 m. sausio įvykių Užsienio reikalų komisijos pavedimu įkūrė Lietuvos informacinį biurą Vokietijoje, Huttenfelde, buvo šio biuro vadovu iki 1991 m. lapkričio 18 d. Nuo 1993 m. Tėvynės sąjungos narys, jos tarybos narys, Krikščioniškosios kultūros gynimo asociacijos patarėjas. 1992 m. įsteigė Lietuvos samariečių bendriją, dalyvavo Tarptautinės samariečių organizacijos veikloje.

Antano  Račo nuopelnai atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę, puoselėjant kultūrą bei plėtojant tarptautinius ryšius buvo įvertinti, skiriant apdovanojimus ir padėkas.

1996 m. spalio 10 d. Vokietijoje Antanui Račui buvo įteiktas aukščiausias užsieniečiams skiriamas apdovanojimas – Vokietijos ordinas I laipsnio Didysis Kryžius. Dovanojimą įteikė Vokietijos Bundestago pirmininkė Rita Ziusmut.

1998 m. VRM 80-mečio proga už nuopelnus stiprinant teisėtvarką Antanas Račas buvo apdovanotas atminimo ženklu „Vidaus reikalų ministerijai 80 metų“.

2000 m. Lietuvos valstybės atkūrimo dešimtmečio proga už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę 1990-2000 metais, LR Prezidentas Valdas Adamkus Antaną Račą apdovanojo Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo medaliu.

2002 m. už asmeninį indėlį plėtojant transatlantinius ryšius bei Lietuvos Respublikos pakvietimo į  NATO proga Antanas Račas buvo apdovanotas atminimo ženklu.

2006 m. sausio mėn. Antanas Račas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu (LR Prezidento dekretas Nr.  491), kuris skiriamas asmenims nusipelniusiems Lietuvai, pasižymėjusiems uoliu ir sąžiningu darbu valstybinėje tarnyboje ar visuomeninėje veikloje.

2009 m. rugpjūčio 23 d. Antanas Račas apdovanojamas Baltijos Asamblėjos medaliu už nuopelnus Sąjūdžio veikloje ir Baltijos kelio organizavime 1989 m.

2010 m. vasario 20 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Antanui Račui suteiktas Kelmės rajono garbės piliečio vardas už pilietiškumą, aktyvią visuomeninę veiklą ir tarptautinių ryšių plėtrą.

2010 m. Lietuvos valstybės atkūrimo dvidešimtmečio proga už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę LR prezidentė Dalia Grybauskaitė Antaną Račą apdovanojo atminimo medaliu „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui 20 metų“.

2012 m. už ilgametį darbą užsienio politikos srityje plėtojant Lietuvos ir Vokietijos santykius A. Račas buvo apdovanotas Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.

Šioje virtualioje parodoje Jūs galite išvysti dalį  A. Račui priklausiusių apdovanojimų ir padėkų.

Nuoširdžiai dėkojame Kovo 11-osios signataro Antano Račo našlei Jadvygai Račienei už šiuos, Kelmės krašto muziejui padovanotus, eksponatus.

Parodą parengė ir muziejaus internetinėje svetainėje patalpino vyr. muziejininkė-archyvarė Kristina Milašauskienė.

Last year I wrote about why booking too far in advance can be dangerous for your business, and this concept of margin so eloquently captures what I had recognized had been my problem: I was so booked up with clients that I wasn’t leaving any margin for error, growth, planning, or reflection.