Ekspozicija įrengta restauruotame Kelmės dvaro svirne, kurio amžius siekia tris šimtmečius. Svirnas savo stiliumi yra grynai liaudiškų tradicijų medinis pastatas, pirmą kartą dvaro aprašuose paminėtas 1716 m.  Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto metu buvo atlikti esamos etnografinės svirno ekspozicijos pritaikymo ekspozicinei-edukacinei veiklai papildomi darbai, kad lankytojai būtų aktyviau įtraukiami į pažinimo procesą, kai žinios perteikiamos pasitelkiant pagalbines priemones.

Autentiškoje svirno aplinkoje įkurtoje etnografinėje ekspozicijoje lankytojai supažindinami su svirno istorija, jo paskirtimi, pasakojama apie XIX a. pab.–XX a. pr. Kelmės krašto žmonių buitį, darbus, laisvalaikio užsiėmimus bei papročius. Pasakojimą iliustruoja ne tik  nuolatinėje ekspozicijoje esantys daiktai, bet ir pagalbinės priemonės – šeši skaitmeninės spaudos stendai, kuriuose pavaizduotas  pats darbo procesas (Tokiomis temomis: Piemenėliai; „Ką pasėsi, tą ir pjausi“; „Būs dūnas“; Kinkomasis transportas; „Kalvio auksinės rankos“; Linai; Audimas). Stenduose pateiktos ir Kelmės krašto mįslės, susijusios su tradiciniais ūkio darbais. Mįslių atsakymai paslėpti stendų „kišenėlėse“. Dar labiau dalyvius gilinti žinias, pažinti skatina kita pagalbinė priemonė  – žaidimas-dėlionė ant magnetinio stendo, kuriame dalyviai gali teisinga eilės tvarka sudėlioti duonos kelią.

Parengė Kelmės krašto muziejaus vyresnioji muziejininkė Laima Šimkutė.
Parodą muziejaus interneto svetainėje patalpino vyresnioji muziejininkė-archyvarė Kristina Milašauskienė.

Last year I wrote about why booking too far in advance can be dangerous for your business, and this concept of margin so eloquently captures what I had recognized had been my problem: I was so booked up with clients that I wasn’t leaving any margin for error, growth, planning, or reflection.