Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 1918 – 1940 m.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Kelmės  katalikų parapijos bažnyčia priklauso Šiaulių vyskupijos Kelmės dekanatui.

Pirmoji  katalikų bažnyčia Kelmėje pastatyta 1484 m. (pagal M. Valančių – 1416 m.) Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero (valdė 1440–1492) valia. Kelmės įkūrimo data laikoma būtent pirmos Kelmės bažnyčios pastatymo data. Albertas Orvydavičius 1507 m. prie bažnyčios įsteigė altariją. 1581 m. į Kelmę atsikėlė naujas klebonas B. Kotarskis, kuris 1590 m. metė kunigystę, ir Kelmės katalikų bendruomenė liko be kunigo. Protestantizmo puoselėtojas, tuometinis Kelmės dvaro ir miestelio savininkas Jonas Gruževskis, pasinaudojęs palankiai susiklosčiusiomis aplinkybėmis, nugriovė jau seną bažnyčios pastatą ir iš pušinių rąstų pastatė naują. Jame evangelikai reformatai pradėjo laikyti pamaldas. (1596 m. Kelmėje buvo įkurta pirmoji reformatų bendruomenė). Tik 1609 m. Lietuvos aukščiausias teismas Vilniuje privertė reformatus grąžinti bažnyčią su visais jos turtais.

1613 m. Kelmės bažnyčia sudegė, bet netrukus ji buvo vėl atstatyta. Po daugelio metų bažnyčiai sunykus, 1672 m. Žemaičių vyskupo Aleksandro Sapiegos rūpesčiu, Kelmėje pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1710 m. prie Kelmės bažnyčios įsteigta nauja altarija. Laiko sunaikintą bažnyčią 1746 m. perstatė Kelmės klebonas Andriejus Jasinskis. Parapija buvo turtinga. 1841 m. ji turėjo 668 ha. žemės.

1901 m. medinė Kelmės bažnyčia, išstovėjusi per 150 metų, buvo nugriauta. Jos vietoje, klebonaujant kun. Petrui Janušauskui, 1908 m. pastatyta nauja, dabartinė mūrinė neogotikinė Kelmės parapijos bažnyčia pagal Kuršo gubernijos švedų kilmės architekto Carlo Edwardo Srandmano projektą.

Vidaus apdailos ir įrangos darbai, kuriais rūpinosi kun. Antanas Vytuvis, užtruko iki 1918 m. Tais pačiais metais bažnyčią konsekravo Žemaičių vyskupas P.  Karevičius.

Didysis bažnyčios altorius pargabentas iš Prancūzijos. Kairįjį šoninį altorių dekoravo dailininkė Sofija Romerienė. Jos tapyti Švč. Jėzaus Širdies ir Šv. Pranciškaus paveikslai. Dešiniojo altoriaus Šv. Jurgio paveikslas tapytas dailininko Zigmo Petravičiaus.

Prie Kelmės katalikų bažnyčios veikė gausi jaunimo organizacija „Pavasaris“. 1940 m. ši organizacija jungė apie 200 žmonių.

1940 m. liepos mėn. NKVD suėmė 22 pavasarininkus ir jų dvasios tėvą kunigą Juozą Kostricką. Jie buvo įkalinti Raseinių kalėjime. Kunigas J. Kostrickas ir Kelmės pavasarininkų vyrų kuopelės pirmininkas Pranas Jankevičius 1941 m. birželio mėnesį buvo nuteisti dešimčiai metų. Abu 1942-aisiais mirė tremtyje.

Parodą parengė vyr. muziejininkė Laima Genovaitė Šimkutė.
Parodą muziejaus svetainėje patalpino vyr. muziejininkė-archyvarė Kristina Milašauskienė.

Last year I wrote about why booking too far in advance can be dangerous for your business, and this concept of margin so eloquently captures what I had recognized had been my problem: I was so booked up with clients that I wasn’t leaving any margin for error, growth, planning, or reflection.