Žydai Užventyje

Istoriniai šaltiniai nurodo, kad jau 1737 m. Užventyje buvo 4 žydų dūmai (sodybos, kiemai) šalia dviejų baudžiauninkų ir 9 atvykėlių dūmų.

O 1750 m. leista žydams čia statyti sinagogą (maldos namus). 1750 m. jau veikė žydų maldos namai.

Pagal 1789 m. Užvenčio seniūnijos inventoriaus aprašymą Užvenčio miestelyje gyveno 22 lietuvių ir 10 žydų šeimų (Hirša Leibovičius, Zušelis Kailepovičius, Hirša Leibovičius, Jankelis  Eliapovičius, Hirša Leibovičius (Koltozas), Mejeris Leibovičius, Volfas Zeivepovičius, Zupelis Kaidepovičius, Leiba Jankelovičius ir Hirša Abramovičius).

Tais metais žydų sinagoga buvo prie žydų kapinių (dabar – J.Janonio g-vė Nr.3).

1797 m. Užventyje 35% visų gyventojų buvo žydai, t.y. 300.

1809 m. kilus gaisrui sudegė žydų maldos namai, prieglauda ir 18 kiemų (gyvenamų pastatų).

Iki 1844 m. žydai jungėsi į Užvenčio kahalą. Tais metais suformuota Užvenčio žydų bendruomenė, kuri priklausė Tryškių žydų bendruomenei.

1896 m. liepos 3 d. Užventyje gimė žydų tautybės tapytoja ir grafikė Rahelė Markusaitė-Šalitienė. Studijavo Miunchene, Paryžiuje ir Londone. Buvo apsigyvenusi Berlyne. 1921 m. sukūrė 16-kos litografijų ciklą “ Kreivasis veidrodis”. Iliustravo Č.Dikenso, H.Heinės, F.Dostojevskio, L.Tolstojaus ir daugelio žydų rašytojų knygas.

1902 m. Užvenčio miestelyje minima žydų sinagoga.

Apie 1919-1922 m. (gal ir anksčiau) Užventyje veikė žydų pradinė mokykla (Kapų gatvėje, buvusiame Virmauskio name).

1922 m. Užvenčio valsčiaus taryba, plečiantis lietuvių mokyklai, priėmė sprendimą, kad “… Užvenčio mieste negalima rasti žydų mokyklai tinkamo pastato, nusprendė laikyti Užvenčio žydų mokyklą uždaryta”. (Lietuvos valstybinis archyvas, t. 862, ap. 1, b. 3730, l. 229).

1923 m. Užventyje buvo 173 žydai, veikė dvi sinagogos, kurios sudegė 1939 m. gaisro metu (padegimas). Kartu sudegė žydų parduotuvės ir gyvenamieji namai.

1941 m. Užventyje gyveno apie 30 žydų šeimų. Apie 100 sušaudyta Pašilvės miške, kiti Žagarėje.  

Užvenčio miestelio gydytojas P.Girbudas, sužinojęs, kad ruošiasi žudyti žydus, prasiskverbė į jų stovyklą perspėti pasmerktųjų. Vėliau jis kartu su ūkininkais P.Klimu, V.Šleževičiumi, A.Songaila įvairiose vietose organizavo slėptuves, kuriose saugojo, šelpė ir gydė dešimtis nekaltų žmonių.

Pagal V. Rimkaus parengtą medžiagą.
Vyr. muziejininkas Rimantas Serva.

Last year I wrote about why booking too far in advance can be dangerous for your business, and this concept of margin so eloquently captures what I had recognized had been my problem: I was so booked up with clients that I wasn’t leaving any margin for error, growth, planning, or reflection.