Kelmiškiai broliai Juozas ir  Bolys Sabaičiai Lietuvos Respublikos kariuomenėje  1926 – 1936 metais

Kelmės krašto muziejus kartu su 23 Lietuvos muziejais partnerio teisėmis dalyvavo projekte „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“. Projektą  vykdė  Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras.                   

2016 m. pavasarį į Kelmės krašto muziejaus kvietimą prisidėti prie Lietuvos istorijos išsaugojimo atsiliepė kelmiškė mokytoja Irena Sabaitytė. Ji muziejui perdavė savo senelio Bolio Sabaičio dokumentus ir nuotraukas (102 vnt.), liudijančius Sabaičių šeimos asmeninį ir visuomeninį gyvenimą nuo XX a. pr. iki XX a.  II p. Archyve gausu suaugusių,  vaikų portretų, iškylų, švenčių, tarpukario Kauno  visuomenės ir darbo kolektyvų gyvenimo akimirkų.

Įdomiausios ir vertingiausios Bolio Sabaičio nuotraukos ir dokumentai. Dauguma nuotraukų su aprašymais, datomis. Bolys Sabaitis gimė 1906-07-17  Raseinių apskr. Kelmės valsčiuje gausioje Veronikos ir Stanislovo Sabaičių šeimoje.    1927-1928 m. Bolys Sabaitis  tarnavo  Lietuvos Respublikos  kariuomenės autokuopoje  Šančiuose (Kaune), 1928 m. baigė automobilininkų  kursą. Grįžęs po tarnybos dirbo vairuotoju Kelmės pieno perdirbimo bendrovėje, vėliau Telšių Vyskupo vairuotoju. Nuo 1932 m. iki 1944 m. gyveno Kaune. 1934 m.  spalio 2 d. Prisikėlimo bažnyčioje susituokė su Vladislava Michnevičiūte. Dirbo autobuso vairuotoju Žaliakalnyje. 1937-1938 m. mokėsi kvalifikuotų darbininkų kursuose( metalininkų).  1944 m. grįžo pas savo tėvus į Kelmę. Po karo dirbo Kelmės  rajkoopsąjungoje vairuotoju, vėliau ilgai dirbo Kelmės kelių tarnyboje. Kelmiškiams jis buvo žinomas, kaip ,,auksinių rankų“ meistras, geras kalvis.

Daug nuotraukų archyve yra iš Bolio Sabaičio brolio Juozo šeimos gyvenimo. Jis buvo kariškis,  tarnavo Karo aviacijos dalinyje  Kaune. Daugiau konkretesnių  žinių apie Juozą ir jo šeimos likimą nepavyko gauti. Paskutinė nuotrauka su kariškio uniforma daryta 1936 metais  žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune kartu su broliu Boliu ir jo žmona Vladislava.

Parodoje pateikiamos nuotraukos pasakoja apie brolių Juozo ir  Bolio Sabaičių tarnybą Lietuvos Respublikos kariuomenėje   1926 -1936 metais.                         

Parengė fondų saugotoja Birutė Radavičienė.
Parodą muziejaus internetinėje svetainėje patalpino vyresnioji muziejininkė-archyvarė Kristina Milašauskienė.

Last year I wrote about why booking too far in advance can be dangerous for your business, and this concept of margin so eloquently captures what I had recognized had been my problem: I was so booked up with clients that I wasn’t leaving any margin for error, growth, planning, or reflection.